Inglise keele B2 taseme kursus (kõrgem kesktase/edasijõudnud)

 

Toimumise aeg september – detsember (jaanuarist jätkukursus)
Toimumise päev  täpsustamisel
Ruum 207 peamajas
Hind 186.- eurot

Ootame kursusele huvilisi, kes

  • on läbinud inglise keele kesktaseme kursuse,
  • on õppinud aastaid tagasi inglise keelt koolis,
  • on õppinud inglise keelt vähemalt 4 aastat keelekursustel.

Kursuse eesmärk on arendada keeleoskust selliselt, et kursuse läbinu suudaks jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne),  saaks aru ka keeruka sisuga suulisest või kirjalikust tekstist   ning oskaks teha selle põhjal üldistusi, vestelda spontaanselt ja ladusalt inglise keeles, väljendada ennast selgelt ning esineda pikemate monoloogidega (ettekannetega).

Kursuse jooksul arendatakse võrdselt kõiki osaoskusi:  lugemist, kirjutamist, kuulamist, kõnelemist  ja keelestruktuure.

Õppetöö korraldus