Tähed ja kosmos 7.-9. klass

 Juhendaja Rauno Pilvik

Rauno Pilvik on ametilt Planetarist ja astronoomiliste vaatluste juhendaja.

Toimumise aeg 11. jaanuar – 24. mai 2024
Nädalapäev ja kellaaeg kolmapäeviti 17.30
Ruum täpsustamisel
Kohatasu 46.- kuus või 210.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Huviring on mõeldud 7.-9. klassi õpilastele, kes soovivad arendada teadmiseid astronoomiast. Süvenetakse kosmosetehnoloogia, Päikesesüsteemi, tähtede ja taevakehade maailma.

Tegevused on mängulised ja praktilised, teadmiste omandamiseks kasutame erinevaid tarkvarasid, rakendusi ja simulatsioonimänge. Õpime kasutama kooli katusel olevat observatooriumi. Vaatlustel kasutatakse teleskoope, binokleid ja erinevaid mõõteriistu.

Huviringis osalemiseks on oluline õpilase individuaalne huvi antud teema vastu.

Õpieesmärgid

Kosmosering tutvustab õpilastele astronoomia-alaseid oskusi ja teadmisi.

Huviring toetab riikliku õppekava õppesisu MAAILMARUUM ja põhikooli geograafia õppekava.

Õpilastes äratatakse huvi tähistaevas sündmuste vastu.

Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ja äratundmist.

Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige alates 2015. aastast. Suuremas pildis vajame tuleviku teadlasi, insenere ja miks mitte ka astronaute.