Kursuste eest tasumine

Kursuste eest tasutakse enne koolituse algust ülekandega Gustav Adolfi Sihtasutuse arveldusarvele.

Makse saaja:  Gustav Adolfi Sihtasutus
Arveldusarve number:  EE712200221032218487

Selgitusse palume kindlasti kirjutada kursuse ja osaleja nimi.