Prantsuse keel 1. klass

Juhendaja Katrin Meinart

Toimumise aeg

14. jaan –  27. mai  2021

neljapäeviti kell 13.30

Ruum Kotzebue maja 321
Hind

kohatasu 24.- eurot kuus, või 109.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga.

Prantsuse keele huviring on suuline eelkursus enne nö tõsise õppetöö kallale asumist. Ootame osalema õpilasi, kes soovivad õppida võõrkeelt läbi laulude ja salmide ning tunda rõõmu uute teadmiste omandamisest mängulises vormis. Lapsed saavad muuhulgas ka algteadmised Prantsusmaa tavadest ja kultuurist.

Tundides me:

 • kuulame ja mängime läbi esmase suhtlusega seotud dialooge;
 • mängime eakohaseid sobivaid mänge (liisumängud, liikumismängud, seitsme perekonna mäng, rollimängud, lauamängud);
 • kanname ette dialooge variatsioonidega;
 • kuulame-vaatame-esitame  laule ja salme;
 • lahendame erinevaid värvimis- ja seostamisülesandeid;
 • toimetame prantsuse keeles – saame aru kõige elementaarsematest korraldustest .

Õpingute lõpus peaks osaleja:

 • tundma ära prantsuse keele teiste keelte hulgast;
 • oskama näidata kaardil riigi asukohta ja teadma pealinna, teadma prantsuse lippu;
 • tundma elementaarseid hääldusreegleid ja oskama lugeda tuttavaid sõnu.
 • oskama kasutada mõningaid lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
 • oskama esitada küsimusi ja vastata küsimustele nime, vanuse ja elukoha kohta,
 • tundma numbreid 1-12 ja põhivärve,
 • oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove.