Prantsuse keel 1. klass

Juhendaja Katrin Meinart

Toimumise aeg teisipäeviti kell 8.00
Päev ja kellaaeg 19. september – 12. detsember 2023 (jätkub jaanuaris)
Ruum 321 Kotzebue maja
Kohatasu 32.- kuus või 87.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Prantsuse keele huviring on suuline eelkursus enne nö tõsise õppetöö kallale asumist. Ootame osalema õpilasi, kes soovivad õppida võõrkeelt läbi laulude ja salmide ning tunda rõõmu uute teadmiste omandamisest mängulises vormis. Lapsed saavad muuhulgas ka algteadmised Prantsusmaa tavadest ja kultuurist.

Tundides me:

 • kuulame ja mängime läbi esmase suhtlusega seotud dialooge;
 • mängime eakohaseid sobivaid mänge (liisumängud, liikumismängud, seitsme perekonna mäng, rollimängud, lauamängud);
 • kanname ette dialooge variatsioonidega;
 • kuulame-vaatame-esitame  laule ja salme;
 • lahendame erinevaid värvimis- ja seostamisülesandeid;
 • toimetame prantsuse keeles – saame aru kõige elementaarsematest korraldustest .

Õpingute lõpus peaks osaleja:

 • tundma ära prantsuse keele teiste keelte hulgast;
 • oskama näidata kaardil riigi asukohta ja teadma pealinna, teadma prantsuse lippu;
 • tundma elementaarseid hääldusreegleid ja oskama lugeda tuttavaid sõnu.
 • oskama kasutada mõningaid lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
 • oskama esitada küsimusi ja vastata küsimustele nime, vanuse ja elukoha kohta,
 • tundma numbreid 1-12 ja põhivärve,
 • oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove.