Bioloogia ülikooli sisseastujale

Juhendaja  Mari Uudelt

Toimumise aeg veebruar – mai 2024
Päev ja kellaaeg täpsustamisel
Kabinet 305
Hind 179.- eurot

Kursuse eesmärk

Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi.

Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel.

Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsi- ning hinnangute andmise oskust.

Parandada kursusel osaleja kirjalikku väljendusoskust.

Valmistuda ülikooli sisseastumiseks

Õppesisu

 • Elu olemus
 • Organismide keemiline koostis (anorgaanilised ühendid, valgud, sahhariidid, lipiidid, nukleiinhapped, bioaktiivsed ained)
 • Rakk (prokarüootse ja eukarüootse raku ehitus ja ülesanded)
 • Aine- ja energiavahetus (fotosüntees, glükolüüs jne)
 • Paljunemine (mitoos, meioos, taimede ja loomade paljunemise iseärasused)
 • Isendi areng (inimese loote ja lootejärgne areng)
 • Pärilikkus (transkriptsioon, translatsioon, replikatsioon, mutatsioonid, geneetika ülesanded)
 • Rakendusbioloogia (biotehnoloogia, geenitehnoloogia, bakterid, viirused)
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia (hormonaalne ja neuraalne regulatsioon)
 • Ökoloogia (organismide vahelised suhted, populatsioon, ökosüsteem, aineringed, biosfäär)
 • Keskkonnakaitse (regionaalprobleemid, looduskaitse, keskkonnapoliitika)
 • Elu päritolu (tõendid, teooriad, elu areng Maal, mikro-ja makroevolutsioon, inimese evolutsioon)

Kursus lõppeb proovieksamiga.