Huvikursused

Huvihariduse eesmärgiks on inimese isiksuse mitmekülgne arendamine ja toetamine arendades temas oskusi, mis lähtuvad õppuri vajadustest ja huvidest.

Huviharidus:

  • põhineb noore vabal tahtel;
  • toetab noore arengut, iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust;
  • pakub noorele huvialaga tegelemise rõõmu ja eduelamusi;
  • arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
  • positiivne ja noori julgustav.

Õpe meie huvikoolis on õppijakeskne – lähtutakse osalejast ja tema individuaalsusest. Huvikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid.

Oleme veendunud, et kõik lapsed on andekad, nad tahavad ja suudavad õppida. Hea õpetaja oskab ka varjatud anded üles leida ja need särama panna.

Õppetunnid väikeste lastega erinevad oluliselt täiskasvanute tundidest. Täiskasvanud on enamasti suunatud tulemuse saavutamisele, lastele aga meeldivad mängulised õppetunnid ja keskkond, kus nende ümber on palju uut ja huvitavat.

Eakohase ja arendava keskkonna tagavad meie väga head juhendajad-õpetajad.