Inglise keel eelkoolile

Polly Tells Tales

Toimumise aeg 26. september – 11.aprill 2024
Päev ja kellaaeg teisipäeviti (I rühm) ja kolmapäeviti (II rühm) kell 14.30
Hind 46.- eurot kuus või 123.- eurot korraga tasudes I õppepoolaasta eest ( sept – dets)
poolaasta eest arvestatakse tasu kokku kolme kuu eest

Huviringi kirjeldus

Spetsiaalselt eelkooli rühmadele ja I klassi õpilastele väljatöötatud kursus ´´Polly Tells Tales´ põhineb emakeele metoodikal, st. inglise keeles juhendatud tundides annab õpetaja väljendite tähenduse mänguliste ja arendavate tegeluste abil. Lastel tuleb kodus regulaarselt kuulata CD plaati vastavate laulude ja lugudega õige häälduse omandamiseks. Kursus on välja töötatud inglise keeleteadlase Helen Doroni poolt, õppemetoodika arvestab laste arvuga ning pakub vastavat töökorraldust tunnis.

Sihtrühm

Huviring on mõeldud lastele, kes alustavad inglise keele õpinguid. Laste arv rühmas on alates 9-st lapsest.  ”Polly Tells Tales” kursus on suurepärane võimalus pakkuda kvaliteetset inglise keele õpet suurematele rühmadele professionaalse õppemetoodika abil.

Huviringi eesmärk

Huviring pakub võimalust tutvuda emakeele metoodikal põhineva keeleõppega, mille väljatöötamise aluseks on laste varajase arengu stimuleerimise olulisus. Keeleõpe aktiveerib lapse aju tegevust ja mõjub positiivselt lapse üldisele arengule.

Lapsed omandavad

 • inglise keeles lause moodustamise alused
 • umbes 360 sõna tähenduse
 • 14 inglisekeelset laulu koos liikumisega

Väga oluline on  õppimisrõõm, mida lapsed ‘Polly Tells Tales’´ kursusel inglise keelt õppides kogevad.

Õppematerjalideks on:

  • 48 leheküljeline töövihik koos erinevate kleepsudega.
  • CD inglisekeelsete laulude ja tekstidega
  • DVD plaat spetsiaalsete kursuse tegelaste multifilmidega
 • Töövihik peab tunnis kaasas olema, seda täidetakse õpetaja juhendamisel. CD plaati peab laps kodus kuulama nn. taustkuulamisena.
 • Pildil olev koer on õpetaja “kaaslane” ning ei kuulu õppematerjalide sisse.
 • Õppematerjalid tuleb endal välja osta ( 22.-  € ).

Tundide sisu

Keeleõpe toimub mängude, laulude, tantsude ja käeliste tegeluste abil. Tunnid, mis toimuvad inglise keeles, pakuvad lastele suurt rõõmu ja tekitavad huvi keeleõppe vastu. Tundides annab õpetaja sõnade ja väljendite tähenduse.

Kodune kuulamine

Regulaarne CD plaadi kuulamine loob keelekeskkonna, mis annab eeldused aktsendivaba häälduse ja keele rütmi omandamiseks. Tunnid ja kuulamine on mõlemad võrdselt olulised.

Juhendaja

Õpetajaks on Helen Doron Early English õpetaja Kristel Marand. Kristel töötab Helen Doron Early English õpetajana HDEE Kristiine Huvikoolis. Ta on edukalt läbinud spetsiaalse koolituse kursuse ”Polly Tells Tales’´ juhendamiseks.

Tere tulemast Kängu Klubisse!

Helen Doroni poolt väljatöötatud emakeele meetodi alusel õppivatele lastele on spetsiaalselt loodud harivate mängudega internetilehekülg, mis lisab õppimisele põnevust ja mängulisust. Mängude mängimine on vabatahtlik võimalus kursuse õpilastele teha eakohaseid keeleharjutusi vahvate mängude abil leheküljel:

www.didiandpolly.com

Igal kursuse Polly Tells Tales õpilasel on leheküljele sisenemiseks oma kasutajanimi ja salasõna.

NB! Uutel huvilistel on võimalik külalisena lehega tutvuda ja proovimänge mängida!