Male 1.-4. klass

Juhendaja Marta Pauliine Sild

Toimumise aeg   08. jaanuar – 20. mai 2024
Toimumise päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 8.00
Ruum       K408
Kohatasu             32.- kuus või 145.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Ootame kõiki 1.-4. klassi lapsi maleringi. Nii neid, kes on käigud juba kodus selgeks saanud kui ka neid, kes käike veel ei tunne.

Male arendab mõtlemisoskust, süvendab kontsentreerumisvõimet, treenib mälu, õpetab vastu võtma õigeid otsuseid. On tähele pandud, et malega tegelema hakanud õpilastel paranevad hinded.

Malel on Eestis pikaajalised traditsioonid. Möödunud sajandi Eesti parimaks sportlaseks valitud suurmeister Paul Keres nakatas malepisikuga inimesi üle kogu Eestimaa. Soovime, et maletraditsioon ei kaoks.

Tundides tutvustame avangulõkse. Seletame, millele mõelda keskmängus ja kuidas võita lihtsamaid lõppmänge. Lahendame maleülesandeid. Loomulikult ka lihtsalt mängime malet, kusjuures õpetajad osutavad partiides tehtud vigadele, et need ei korduks.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on male alati olnud populaarne. Eesti noorte meistrivõistlustelt on aastate jooksul saadud hulgaliselt medaleid. Edukas on olnud GAG võistkond nii Tallinna kui ka vabariigi koolide võistkondlikel meistrivõistlustel.

Veel kooliõpilasena on tuldud Eesti meistriks ka täiskasvanute hulgas. Eriti edukad on olnud tüdrukud, kes on kuulunud Eesti naiskonda maleolümpial.

Tüdrukud ja poisid, olete oodatud maleringi, et tunda rõõmu sellest iidsest mõttemängust ja edaspidigi Gustav Adolfi Gümnaasiumi kui tugeva malekooli au kõrgel hoida!