Gümnaasiumi lõpetajale

Koolituskeskuse ettevalmistuskursustel osalemine annab õpilastele eksamiteks vajalikud teadmised ja enesekindluse.

  • Kursusi juhendavad oma ala parimad spetsialistid, kes on aastaid õpilasi edukalt eksamiteks ette valmistanud ja osalenud riigieksamite hindamiskomisjonides.
  • Õppetöös keskendutakse spetsiaalselt vastava aine eksamiks ettevalmistamisele.
  • Võimalik on sooritada proovieksam.

Ootame õpilasi eesti keele, matemaatika, inglise keele,  bioloogia ja keemia kursustele.