Eelkooli korraldus

Sihtrühm: eelkooli ootame lapsi, kes lähevad järgmisel aastal kooli.

Õpperühma suurus: ühes rühmas 16-18 last.

Toimumise aeg:  10. september 2020 – 15. aprill 2021
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
pealelõunasel ajal
Hind: 119 € /  kuus
  • Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile kaks korda nädalas.
  • Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit. Õppetöö vahel on puhkepausid pikkusega 10 minutit.
  • Õppetööd viivad läbi rühma- ja aineõpetajad (muusika, kunst).
  • Õppeaasta lõpus saavad lapsed tunnistuse.
  • Koolivaheaegadel tunde ei toimu. Koolivaheajad on ühtsed Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheaegadega.

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda robootika ja inglise keele ringis ning soovi korral Gustav Adolfi Muusikakoolis eraldi tasu eest.

Õppeperioodi jooksul on vanemal võimalik rühmaõpetajaga vestelda lapse arengust, tema edusammudest, tugevatest külgedest ja võimalikest probleemidest.  Lapsevanem saab vastuse teda huvitavatele küsimustele ning soovitusi lapsega tegelemiseks koolivälisel ajal. Vestlused toimuvad vabatahtlikkuse alusel eelregistreerimisega rühmaõpetaja juures. Kaks korda õppeperioodi vältel annab rühmaõpetaja ka kirjalikult hinnangu lapse õpingutele ja sotsiaalsetele oskustele.

Seoses eriolukorraga toimub eelkool alates 30.03 distantsõppena. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik kellelgi sellest osa võtta, siis sellest teada andmisel 14 päeva jooksul, alates õppekorralduse muutmisest, tasaarveldame eelkooli teenustasu märtsikuu eest kuni 40% ulatuses, aprillikuu eest kuni 100% ulatuses. Teatamisel 15-30 päeva jooksul tasaarveldame aprillikuu tasu 25% ulatuses.

Registreeri