Eelkooli korraldus

Sihtrühm: eelkooli ootame lapsi, kes lähevad järgmisel aastal kooli.

Toimumise aeg:  11. september 2023 – 11. aprill 2024
2 korda nädalas, omal valikul kas esmaspäeviti ja kolmapäeviti või teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15.30 – 18.00
Hind:  164 €/kuus
  • Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile kaks korda nädalas.
  • Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit. Õppetöö vahel on puhkepausid pikkusega 10 minutit.
  • Õppetööd viivad läbi rühma- ja aineõpetajad (muusika, kunst).
  • Õppeaasta lõpus saavad lapsed tunnistuse.
  • Koolivaheaegadel tunde ei toimu. Koolivaheajad on ühtsed Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheaegadega.

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda robootika ja inglise keele ringis ning soovi korral Gustav Adolfi Muusikakoolis eraldi tasu eest.

Õppeperioodi jooksul on vanemal võimalik rühmaõpetajaga vestelda lapse arengust, tema edusammudest, tugevatest külgedest ja võimalikest probleemidest.  Lapsevanem saab vastuse teda huvitavatele küsimustele ning soovitusi lapsega tegelemiseks koolivälisel ajal. Vestlused toimuvad vabatahtlikkuse alusel eelregistreerimisega rühmaõpetaja juures. Kaks korda õppeperioodi vältel annab rühmaõpetaja ka kirjalikult hinnangu lapse õpingutele ja sotsiaalsetele oskustele.

Lisarühma, mis hakkab koos käima teisipäeviti ja reedeti kell 14.00 – 16.30 on veel üksikuid kohti!

 

Registreeri