Mina ja loodus 1.-3. kl

Juhendajad  Kristin Leis, Leana Jete Korb

Toimumise aeg   13. jaanuar – 26. mai 2022
Toimumise päev ja kellaaeg neljapäeviti kell 14.40
Ruum 508
Hind               kohatasu 27.- eurot kuus või 119.- eurot tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Programm koosneb erinevatest teematundidest. Igasse teematundi on planeeritud katseline osa, mille eelduseks on teaduslik lähenemine ja koostööna (töö rühmades) töökäigu planeerimine.

Teematundides käsitletakse:

  • inseneeria valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilastele esitletakse probleemi või soovitud lahendust, mille alusel praktiliselt katsetades teadmiseni jõuda.
  • erinevaid loomade valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad ja vaatlevad loomade ehitust ja käitumist.
  • ümbritseva keskkonna tajumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad füüsikalisi suuruseid ja nende muutumise mõju, samuti seda, kuidas inimene neid enda heaks rakendada saab.
  • erinevaid taimede valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad erinevaid reaktsioone läbi taimede, nende kasvatamise ja jälgimise.
  • looduses liikumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased õpivad märkama ja nägema orientiire linnamaastikul ning kasutama abivahendeid usaldsuväärsel moel.

Võimalusel toimuvad õppekäigud loodusesse ja muusemitesse.