Mina ja loodus 1.-3. kl

Juhendaja  Kaspar Kähri

Toimumise aeg   12. jaanuar – 24. mai 2024
Toimumise päev ja kellaaeg reedeti kell 8.00
Ruum K-508
Kohatasu               32.- kuus või 145.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Programm koosneb erinevatest teematundidest. Igasse teematundi on planeeritud katseline osa, mille eelduseks on teaduslik lähenemine ja koostööna (töö rühmades) töökäigu planeerimine.

Teematundides käsitletakse:

  • inseneeria valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilastele esitletakse probleemi või soovitud lahendust, mille alusel praktiliselt katsetades teadmiseni jõuda.
  • erinevaid loomade valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad ja vaatlevad loomade ehitust ja käitumist.
  • ümbritseva keskkonna tajumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad füüsikalisi suuruseid ja nende muutumise mõju, samuti seda, kuidas inimene neid enda heaks rakendada saab.
  • erinevaid taimede valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad erinevaid reaktsioone läbi taimede, nende kasvatamise ja jälgimise.
  • looduses liikumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased õpivad märkama ja nägema orientiire linnamaastikul ning kasutama abivahendeid usaldsuväärsel moel.

Võimalusel toimuvad õppekäigud loodusesse ja muusemitesse.