Kokandus 3.- 6. klass

Juhendaja Valentina Parra

Toimumise aeg 08. jaanuar – 20. mai 2024
Toimumise päev esmaspäeviti kell 15.30, üle nädala
Ruum kokanduse klass
Kohatasu 41.- kuus või 190.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

 

Kokandusringis saadakse julgus köögis toimetamiseks, iseseisvaks toidu valmistamiseks ja olemasolevatest ainetest toidu valmistamiseks. Õpitakse tundma ja ohutult kasutama erinevaid köögivahendeid ja -tehnikat, lugema ja kasutama retsepti ning saadakse põhiteadmised toiduga ümberkäimisel. Oluliseks peetakse tervislikku toitumist, hügieeni ja toidu säästlikku kasutamist. Igas tunnis valmib meeskonnatöö tulemusena vähemalt üks roog.