Kokandus 3.- 6. klass

Juhendaja Lisete Lige

Toimumise aeg 10. jaanuar – 16. mai 2023
Toimumise päev teisipäeviti (üle nädala) kell 16.00 – 17.30
Ruum kodunduse klass
Hind kohatasu 34.- kuus või 149.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

 

Kokandusringis saadakse julgus köögis toimetamiseks, iseseisvaks toidu valmistamiseks ja olemasolevatest ainetest toidu valmistamiseks. Õpitakse tundma ja ohutult kasutama erinevaid köögivahendeid ja -tehnikat, lugema ja kasutama retsepti ning saadakse põhiteadmised toiduga ümberkäimisel. Oluliseks peetakse tervislikku toitumist, hügieeni ja toidu säästlikku kasutamist. Igas tunnis valmib meeskonnatöö tulemusena vähemalt üks roog.