Kokandus 3.- 6. klass UUS!

Juhendaja Lisete Lige

Toimumise aeg 08. veebruar – 31. mai 2022
Toimumise päev teisipäeviti (üle nädala) kell 15.30 – 17.00
Ruum kodunduse klass
Hind kohatasu 34.- kuus või 124.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

 

Kokandusringis saadakse julgus köögis toimetamiseks, iseseisvaks toidu valmistamiseks ja olemasolevatest ainetest toidu valmistamiseks. Õpitakse tundma ja ohutult kasutama erinevaid köögivahendeid ja -tehnikat, lugema ja kasutama retsepti ning saadakse põhiteadmised toiduga ümberkäimisel. Oluliseks peetakse tervislikku toitumist, hügieeni ja toidu säästlikku kasutamist. Igas tunnis valmib meeskonnatöö tulemusena vähemalt üks roog.

GRUPP ON TÄIS!