Põhikooli lõpetajale

Gustav Adolfi koolituskeskus pakub põhikooli lõpetajale võimalust

  • enesetäiendamiseks kolmes põhiõppeaines,
  • adekvaatse enesehinnangu määramiseks,
  • vajadusel nõustamist ja individuaalset õpiabi.

Kursustele ootame nii neid, kes soovivad valmistuda gümnaasiumisse astumiseks (ainealane süvaõpe) kui ka nõrgemaid õpilasi, kelle ainealased baasteadmised vajavad kordamist ja kinnistamist.

Ootame põhikooli lõpetajaid  eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele kursustele.

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool  ja 21. Kool korraldavad 10. klassi sisseastumiseks ühiskatsed.