Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis
Toimumise päev
Ruum
Hind             

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutatakse analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.