Robootika

Juhendaja 

Toimumise aeg     sept.- dets 2017
Toimumise päev  täpsustamisel
Kabinet          arvutiklass
Hind               kuutasu 37.- eurot, tasudes korraga I õppepoolaasta eest – 99.- eurot

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.