Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    18. sept – 11. dets 2019 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev kolmapäeviti kell 14.30
Ruum 506
Hind              kohatasu 37.- € kuus, või tasudes I õppepoolaasta eest korraga, 99.- €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.