Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    08. jaan – 20. mai 2020
Toimumise päev kolmapäeviti kell 14.30
Ruum 506
Hind              kohatasu 37.- € kuus, või tasudes II õppepoolaasta eest korraga, 161.- €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.