Robootika 1.-2. klass

Juhendajad Karl Kapsar Leedo ja Kevin Kaldalu

Toimumise aeg    9. jaanuar – 25. mai 2018
Toimumise päev  neljapäeviti kell 8.00 (1. rühm)
reedeti kell 8.00 (2. rühm)
Ruum 1. rühm – Kotzebue maja K506
2. rühm – Kotzebue maja robootika-multimeedia klass 5. korrusel
Hind               kuutasu 37 € või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 161 €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.

Grupp on komplekteeritud!