Robootika 1. klass

Juhendaja Jaan Roop

Toimumise aeg    sept – dets 2019 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev täpsustamisel
Ruum 506
Hind              kohatasu 37.- € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 99.- €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.