Robootika 1.-2. klass

Juhendaja Karl Kapsar Leedo

Toimumise aeg     26. sept.- 12. dets 2017
Toimumise päev  teisipäeval kell 8.00 (1. rühm)
reedel kell 8.00 (2. rühm)
Kabinet          Kotzebue maja arvutiklass
Hind               kuutasu 37 €, tasudes korraga I õppepoolaasta eest 99 €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.

Rühmad on komplekteeritud!