Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    10. jaanuar – 29. mai 2024
Toimumise päev kolmapäeviti kell 13.30
Ruum multimeedia, 5. korrus
Kohatasu              44.- kuus või 199.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutatakse analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.