Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    14. september – 07. detsember 2022 (jätkub jaanuaris)
Toimumise päev kolmapäeviti kell 13.30
Ruum multimeedia, 5.korrus
Hind              kohatasu 37.- eurot kuus või 99.- eurot tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutatakse analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.