Robootika 1. klass

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg    12. jaan – 25. mai 2021
Toimumise päev teisipäeviti kell 13.30
Ruum multimeedia klass V k.
Hind              kohatasu 37.- € kuus, või tasudes II õppepoolaasta eest korraga, 164.- €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutatakse analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.