Robootika 1. klass

Juhendaja Jaan Roop

Toimumise aeg    07. jaanuar – 20. mai 2019
Toimumise päev esmaspäeviti kell 13.50
Ruum 506
Hind              kohatasu 37.- € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 161.- €

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.

Ring on komplekteeritud!