Teadusring 1.-2. klass

Juhendaja Helen Kaljurand  

Toimumise aeg   9. jaanuar – 22. mai 2018
Toimumise päev  teisipäeviti kell 14.50
Ruum 508 Kotzebue majas
Hind             34 € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 131 €

Ringis otsitakse erinevate katsete ja tegeluste abil vastuseid küsimustele- miks..? (NT: Miks lagunes kolmepõrsaksese majakestest kõige enne see maja, mis oli tehtud õlgedest?) kuidas..? (NT: Kuidas rändab vesi mööda paberit?) millal..? (NT: Millal muutub gaasiline aine vedelaks?) Kas…? (NT: Kas õli jääb ujuma vee pinnale või vajub põhja?) jne. Aasta jooksul vaadeldakse erinevaid loodusteaduslikke eksperimente, mis põhinevad kolmel aine olekul ning ainete iseloomulikel omadustel.
Ringis osalejatelt oodatakse säravaid silmi, loovat mõtlemist, katsetamisjulgust ja vastupidavust.

 

Teadusring on kompekteeritud!