Õppetöö korraldus

Gustav Adolfi Koolituskeskuse õppetöö toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavade alusel (kinnitatud augustis 2020).

Õppetöö toimub kahel semestril: septembrist detsembrini ja jaanuarist maini. Kursused ja huviringid toimuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides Suur-Kloostri 16 ja Vana-Kalamaja 9.

Koolituskeskuse kontor on asjaajamiseks avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 16.00.

Registreerimine 
Kursustele ja huviringidesse saab registreerida interneti või telefoni teel, samuti Gustav Adolfi Koolituskeskuse kontoris Suur-Kloostri 16 Tallinnas. Koos registreerimise kinnitusega teatame maksetähtaja ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid, viimased on kirjas ka siin. Juriidilisele isikule väljastame arve, soovi korral ka eraisikule.

Kursusest/huviringist loobumine 
Kui Teil ei ole võimalik kursusest või huviringist osa võtta, palume Teil sellest koolituskeskust teavitada niipea kui võimalik. Juba alanud kursuse või huviringi õppetasu  või kuutasu üldjuhul ei tagastata. Õppetasu on võimalik tagasi taotleda peale esimest tundi.

Huviringis osaleja esindaja kohustub ringist lahkumisel  esitama kirjaliku avalduse vähemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral tuleb tasuda huviringi osalustasu ka järgmise kuu eest.

Kursuse/huviringi ärajäämine
Vähese registreerujate arvu tõttu on koolituskeskusel õigus kursus/huviring ära jätta. Sellest teavitame kõiki registreerujaid. Osalemistasu kanname sellisel juhul tagasi. Juhul kui kursuse või huviringi õppeperioodi jooksul jääb mõni tund ära, tehakse see hiljem järgi.

Kursuste kestus
Kursuste kestust arvestatakse akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit. Gustav Adolfi Koolituskeskusel on õigus teha õppeplaanis muudatusi.  Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu .

Parkimine
Alates 6.01.2012 a. osutab parkimisteenust ja teostab parkimiskontrolli GAG territooriumil olevates parklates Europark Estonia OÜ.

Soodustused 

Õppetasu saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26, lg. 2). Kui olete meile teatanud kursusel osaleja ja tema eest tasuja nimed ja isikukoodid, siis saadame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi. Olenevalt kursuse toimumise ajast lähevad koolituskulud kas Teie käesoleva või järgmise aasta tuludeklaratsioonile.

Gustav Adolfi Koolituskeskuse andmekaitsetingimused

Gustav Adolfi Koolituskeskus juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
avaliku ülesande täitmisel,
juriidilise kohustuse täitmisel,
lepingu täitmisel,
nõusoleku alusel.

Gustav Adolfi Koolituskeskus ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Saada isikuandmed (kui maksid kursuse eest ise, kirjuta andmed topelt). Eelnevalt peab valitud kursusele registreeritud olema.