Progemine 1.-2. klass algajad

Juhendajad Eero Ääremaa ja Kerttu Saadi 

Toimumise aeg 9. jaanuar – 22. mai 2018
teisipäeviti kell 8.00
Ruum Kotzebue maja robootika-multimeedia klass 5. korrusel
Hind 34 € kuu või tasudes II õppepoolaasta eest korraga
131 €

Grupp on komplekteeritud!

Milleks on programmeerimine algklasside lapsele vajalik?

  • Võimaldab luua lihtsat arvutimängu.
  • Arendab lapse analüütilist mõtlemist.
  • Arendab probleemide lahendamise oskust.
  • Õpetab põhjuse ja tagajärje seost.
  • Areneb lapse loogika ja loovus.
  • Õpetab koostööd läbi rühmatöö.

Tegevused huviringis:

  • lihtsama animatsiooni tegemine
  • lihtsamate arvutimängude loomine

Programmeerimist õpitakse programmiga Kodu Game Lab, erinevate progerakenduste ja -mängudega, veebikeskkondadega.
Huviringis arendatakse loovust ja loogilist mõtlemist. Õpilased loovad animatsioone, programmeerivad mänge nii individuaalselt kui ka koostöös.