Progemine 1. klass algajad

Juhendaja Eero Ääremaa

Toimumise aeg 18. september – 11. detsember 2018 (jätkub jaanuaris)
teisipäeviti kell 8.00
Ruum Kotzebue maja robootika-multimeedia klass 5. korrusel
Hind kohatasu 34.- € kuus või tasudes I õppepoolaasta eest korraga
88.- €

Milleks on programmeerimine algklasside lapsele vajalik?

  • Võimaldab luua lihtsat arvutimängu.
  • Arendab lapse analüütilist mõtlemist.
  • Arendab probleemide lahendamise oskust.
  • Õpetab põhjuse ja tagajärje seost.
  • Areneb lapse loogika ja loovus.
  • Õpetab koostööd läbi rühmatöö.

Tegevused huviringis:

  • lihtsamate arvutimängude programmeerimine
  • stop-motion animatsiooni loomine
  • tutvumine robootikaga

Programmeerimist õpitakse programmiga Kodu Game Lab, erinevate progerakenduste ja -mängudega, veebikeskkondadega. Lisaks tutvutakse erinevate robotitega nagu Microbit ja Ozobot.

Huviringis arendatakse loovust ja loogilist mõtlemist. Õpilased loovad animatsioone, programmeerivad mänge nii individuaalselt kui ka koostöös. 

Ring on komplekteeritud!