Progemine 1. – 2. klass

Juhendaja Mia Grete Volmer

Toimumise aeg 11. jaanuar – 23. mai 2024
neljapäeviti kell 14.50
Ruum arvutiklass V k
Kohatasu 40.- kuus või 180.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Juba varajases eas programmeerimisõppe läbiviimine aitab arendada laste loogilist ja matemaatilist mõtlemist. Oma äpi või mängu valmis tegemine tekitab eduelamust ning suurendab huvi IT õppimise vastu.

Programmeerimise huviring on suunatud 1. – 3. klassi õpilastele, kel on huvi arvutite ja tehnoloogia vastu.

Ringiga on oodatud liituma õpilased, kes on varasemalt osalenud robootika või programmeerimise huviringis, ja ka need, kel selline kogemus puudub.

Teemad, mida programmeerimise huviringis käsitletakse:

  • sissejuhatus infotehnoloogiasse (arvutid, võrgutehnoloogiad, Internet, serverid);
  • sissejuhatus programmeerimisse (programmeerimiskeeled, programmi osad, käsklused, muutujad);
  • Scratch ja MS MakeCode keskkondadega tutvumine ja oma mängu loomine;
  • MIT App Inventor keskkonnaga tutvumine ja oma äpi loomine.

Programmeerimise huviringi eesmärgiks on toetada laste algoritmilist mõtlemist, probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust ning arendada laiemalt õpilaste digioskusi.

Huviringi läbinud õpilane:

  • mõistab arvuti ja Interneti toimimise põhimõtteid;
  • oskab kasutada programmeerimise õppimiseks loodud keskkondasid;
  • saab aru programmeerimise mõistetest;
  • loob seoseid eluliste olukordadega.

Teadmiste kinnitamiseks ja reaalse eluga kokkupuute loomiseks külastame huviringi õpilastega erinevaid IT ettevõtteid nagu Starship, Pipedrive jpt.