Progemine 1.-2. klass algajad

Juhendajad Eero Ääremaa ja Kerttu Saadi 

Toimumise aeg 26. sept –  12. dets 2017
teisipäeviti kell 8.00
Kabinet Kotzebue maja arvutiklass
Hind kuutasu 34.-eurot, tasudes I õppepoolaasta eest

korraga 86.- eurot

Programmeerimist õpitakse programmiga Kodu Game Lab, erinevate progerakenduste ja -mängudega, veebikeskkondadega.
Huviringis arendatakse loovust ja loogilist mõtlemist. Õpilased loovad animatsioone, programmeerivad mänge nii individuaalselt kui ka koostöös.

Milleks on programmeerimine algklasside lapsele vajalik?

  • Võimaldab luua lihtsat arvutimängu.
  • Arendab lapse analüütilist mõtlemist.
  • Arendab probleemide lahendamise oskust.
  • Õpetab põhjuse ja tagajärje seost.
  • Areneb lapse loogika ja loovus.
  • Õpetab koostööd läbi rühmatöö.

Tegevused huviringis:

  • lihtsama animatsiooni tegemine
  • lihtsamate arvutimängude loomine

 

Rühm on komplekteeritud!