Robootika eelkoolile

Toimumise periood 15. sept – 09. dets, jätkub jaanuaris
Toimumise aeg teisipäeviti kell 14.30 (I rühm)

kolmapäeviti kell 14.30 (II rühm)

Hind kohatsu 41.- kuus, või korraga tasudes I õppepoolaasta eest, 108.- eurot.

Eesmärk

Tutvuda erinevate robootikavahenditega ja saada esmased teadmised robootikast ja programmeerimisest.

Kursuse kirjeldus

Õpilased:

  • tutvuvad Lego WeDo robootikakomplektidega ning õpivad nendega konstrueerima ja programmeerima
  • tutvuvad Bee-Bot robotitega ning õpivad nendega toimetades põhjus-tagajärg seost
  • õpivad programmeerimise algteadmisi lõimitult matemaatika, loodusõpetuse ja emakeelega
  • õpivad tegema koostööd kaaslastega