Kogupäevakooli töökorraldus

TÖÖKORRALDUS

 • Koolituskeskuse juhataja kinnitab kogupäevakooli rühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
 • Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja koolituskeskuse juhataja käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel.
 • Kogupäevakooli õpetaja planeerib rühma töö poolaastate kaupa ja tagab päevakava täitmise.
 • Kogupäevakooli päevakava, milles on määratud aeg koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks, kinnitab koolituskeskuse juhataja.
 • Kogupäevakooli töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.
 • Kogupäevakooli õpilased võivad rühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja kirjaliku loa alusel.
 • Kogupäevakooli päevakava sõltub GAG üldisest töökorraldusest, mistõttu on koolituskeskusel õigus teha päevakava osas muudatusi.

TÖÖKAVA

September – Gustav Adolfi Gümnaasium on vanim kool, vaimne ja väärikas.

 1. Kogupäevakooli töökorralduse tutvustamine
 • Tutvume koolimaja ja ümbrusega
 • Saame sõpradeks kaaslastega
 • Arutame läbi ja võtame täitmiseks kodukorra ja päevakava
 • Külastame GAG muuseumi
 1. Sügise sünnipäev – jalutuskäikudel pargis jälgime, mis sügisel looduses toimub
 2. Sügiseteemalised tegevused: meisterdamised, töölehed

Oktoober – Õpime õppima! Mõtelda on mõnus!

 1. Päevakava järgimine
 • Tervislikud eluviisid – liikumismängud õues
 1. Õpime õppima
 • Minu õppevahendid, koolitarbed – nende korrashoid
 • Koduste ülesannete märkimine ja jälgimine
 • Püüa lugeda ja aru saada tööjuhistest, et iseseisvalt hakkama saada
 1. Mõtelda on mõnus
 • Ristsõnade ja muude huvitavate ülesannete lahendamine, viktoriinid
 • Mõistatused
 • Mõttemängud

November – rahvakalendri tähtpäevad. Kombed ja traditsioonid.

 1. Rahvakalendri tähtpäevad
 • Hingede päev – meenutame oma lähedasi, kodudes süütame küünlad akendel
 • Isadepäev – üllatus isale, joonistame pildi „Mõnus päev isaga”
 • Mardipäev – rahvakombed, ennustine, temaatiline meisterdamine
 • Kadripäev – rahvakombed, ennustamine, temaatilised töölehed

Detsember – Jonkadi, jonkadi, jõulud tulevad!

 1. Süütame advendiküünla nädala algul koos jõulujutu lugemisega
 • Kirjutame Jõuluvanale
 • Õpime jõulusalme
 • Valmistame kaunistusi
 • Meisterdame jõulukaarte
 1. Jõuluaegne ehetes vanalinn – jõulukuusk ja jõuluturg Raekoja platsil.
 2. Jõulupidu

Jaanuar – Tule, tule, lumekene

 1. Meeleolukas talv
 • Lumest ehitused õuealal – lumeskulptuurid
 • Kelgutamine, lumesõda
 1. Talv pargis, linnud ja loomad – jäljed lumel
 2. Talvemuinasjutud – teeme oma muinasjuturaamatu

Veebruar – sõbrakuu ja vastlakuu

 1. Sõbrapäev
 • Valmistame sõpradele kaarte, kõneleme sõprusest
 1. Mängime sõpradega lauamänge
 2. Vastlapäev
 • Õpime vastlasalmi, räägime vastlakommetest
 • Vastlapäev – laseme vastlaliugu

Märts – emakeele- ja teatrikuu

 1. Emakeelepäev – õpime ja hindame oma emakeelt
 • Tutvume üksteise lemmikraamatutega
 • Omaloomingu konkurss – luuletuse või jutu kirjutamine, kujundamine, omaloomingulise raamatu loomine
 1. Teatrikuu – teatripäev
 • Oma viimasest teatrikülastusest rääkimine
 • Lemmiktegelasde nähtud lavastustest
 • Lühinäidendi lavastamine

Aprill – nalja ja naeruga igas päevas

 1. Naljapäev – räägime anekdoote, aprillinalju
 2. Jüripäev – tavad ja kombed, Eesti rahva ajaloost jüriöö ülestõus
 3. Kevad pargis- muutused looduses, kevadviktoriinid ja -töölehed

Mai – kodu on koht, kuhu alati tahetakse tulla – emadepäev

 1. Emadepäev
 • Jutustame meie emadest. Kirjutame emale salmikese ja teeme kaardi
 • Kodu tähendus mulle. Pildid minu kodust ja perest, lemmikloomadest
 • Mida me koos teeme? Pereliikmete ülesanded. Kuidas valmistan rõõmu oma kodustele?
 1. Kooliaasta lõpp
 • Koolilõpupeamurdmised ja vahvad mängud õues