Fotoring 3.-6. klass

Juhendaja Vahur Lõhmus

Elukutseline fotograaf (aastast 1992). Töötab vabakutselisena ja aastast 2006 ka Eesti Ajaloomuuseumi fotograafina.

Toimumise aeg   08. jaanuar – 20. mai 2024
Toimumise päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 15.30
Ruum 321 Kotzebue majas
Kohatasu             34.- eurot või 149.- II õppepoolaasta eest korraga

Õpieesmärgid:

 • teadvustada fotograafia tähtsust info edastamisel ja saada paremini aru pildipõhise meedia mõjust inimese maailmapildi kujundamisel;
 • omandada ülevaade riistvarast ning valdkonnaga seotud sõnavarast;
 • õppida tundma fotograafia arengu põhilisi etappe;
 • omandada kompositsiooni ja värvusõpetuse alused;
 • õppida digipildistamist
 • õppida tundma erinevaid pildistamise valdkondi;

Õpitulemused:

 • teab fotograafia alaseid mõisteid ning oskab eristada fotokaamerate ja tarvikute tüüpe;
 • orienteerub fotograafia arengus;
 • tunneb kompositsiooni ja värvusõpetuse põhialuseid;
 • tunneb ja oskab valida pildifailide formaate (JPG, TIFF, PSD, RAW)
 • oskab töödelda ja edastada fotosid

Fotoringi sisu lühikirjeldus:

Fotoringi tegevuse käigus tutvutakse fotograafia ajalooga ning õpitakse paremini tundma fotograafia tehnilist poolt Juhendaja suunamisel õpitakse analüüsima eri fotostiile. Tehakse erinevaid praktilisi töid (portree, arhitektuuri- ja loodusfoto) ning nende analüüsi.