Giidiõppe baaskursus täiskasvanutele

Kursusel õpitakse tundma Tallinna vanalinna arhitektuuri, kunstiväärtusi ja ajalugu. Harjutatakse ekskursioonide läbiviimist ning esinemisoskust. Õppetöö toimub nii auditooriumis kui ka välitundides Tallinna vanalinnas. Sügavama huvi korral pakume võõrkeelset (inglise keel) giidiõppe baaskursust.

Juhendaja

Toimumise aeg september – veebruar 2021
aeg täpsustamisel
Hind

Kursus sisaldab

 • Tööks vajalikku konspekti
 • Keeleõpetaja abi töökeele tunnis giiditekstide koostamisel
 • Giiditöö metoodika juhiseid
 • Giiditöö järeleproovimist
 • Nõuandeid isikliku stiili väljatöötamiseks

Õpetaja Lembi Kildmaa on hinnatud ja pikaajalise kogemusega keeleõpetaja, kes on õpetanud GAG-i õpilasi giidideks 5 aastat.Paljud tema õpilased, kes on soovinud giidiks saada on sooritanud edukalt giidi eksami Tallinna Giidide Ühingu juures.

Eesmärk

Tallinna linna vaatamisväärsuste põhifaktide õppimine, giiditööks vajalike metoodiliste oskuste omandamine ning esinemisoskuse parandamine.

Giidikursuse läbinu on omandanud:

 • teooriaeksami üle 300le küsimusele vastused – faktiteadmised
 • praktiliseks eksamiks ehk ekskursiooni läbiviimiseks vajalikud esinemise ja praktilised grupijuhtimise oskused
 • spetsiifilise terminoloogia inglise keeles
 • saanud üldise pildi Tallinna ning Eesti ajalugu ja tänapäeva puudutava osas

Õppematerjalid

 • Kasutame konspekti, mis on koostatud atesteerimiseksami nõuetele vastavalt ehk eksamiküsimused on konspektis vastatud.
 • Lisamaterjalina tutvume Tallinna vanalinna ja teiste huviväärsuste kohta välja antud kirjandusega.
 • Vaatame Eestit tutvustavaid videosid, mida vajaduse korral hiljem töös turistidega  kasutada.
 • Õpitu omandamiseks teeme ettekandeid nii sisetundides kui ka välitundides.Välitundides saab kätt harjutada giidina. Harjutame objekti tutvustamist- õiget seismist grupi ees, õiget viipamist jt vajalike oskusi giiditööks nii emakeeles kui giidi töökeeles.

Õppemetoodika

 • Valdavalt õppetöö klassiruumis ning välitunnid vanalinnas.
 • Eestikeelsed teooria/praktika-tunnid vahelduvad võõrkeelte tundidega, mille raames omandatakse giiditööks vajalik spetsiifika inglise keeles.
 • kursuse lõpus proovieksam ja essee kirjutamine , mis sarnaneb TGÜ atesteerimisele.
 • Õppevorm – loeng, diskussioon, faktide mälutreening, grupitöö, seminar, ettekanne, keeletunnid, iseseisev töö (isikliku giiditeksti koostamine) jne.

Teemad

 • Arhitektuuri mõisted ja arhitektuuristiilide paljusus Tallinnas. Ülevaade arhitektuuri ajaloostkeskendudes Tallinnale.
 • Tallinna kirikud. Religioon Eestis läbi aegade kloostrite ja kirikute näitel.
 • Lühiülevaade Tallinna vana-linna ajaloost ja erinevad linna nimed.
 • Kaksikvõim Tallinna ajaloos:Toompea ja all-linna erinevused. “Usaldamatuse müür” .
 • Tallinna linna kindlustused.
 • Elu-olu ja kombed ning organisatsioonid keskajal Uusehitused ja Tallinna elu-olu täna.
 • Kultuur.
 • Sotsiaalvaldkond ja statistika.
 • Vabaõhumuuseum.
 • Kadrioru loss, Pirita ning Lauluväljak eile ja täna.
 • Bussiekskursioonil kasutatavad lisateemad: Eesti kultuur, sport ja sotsiaalteemad bussiaknast nähtu läbi.
 • Giiditöö metoodika, esinemisoskuse treening.