Kogupäevakool

Kogupäevakooli ootame 1.- 2. klassi lapsi.

2023/2024 õppeaastal alustame tööd  06. septembril.

Pärast koolitunde on lastel võimalus jätkata päeva oma kooli juures. Saab osaleda erinevates huviringides, teha ära õpetaja juhendamisel kodused tööd ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Igal päeval, kui ilmaolud vähegi lubavad,  ollakse värskes õhus.

Lastele loovad turvalise ja arendava keskkonna toredad õpetajad. Lastel on võimalus kogupäevakoolis olla ajani, mil vanemad töölt vabanevad, so kuni 17.30 .

Laste toitlustamine on korraldatud kooli sööklas eraldi tasu eest.

Kogupäevakooli teenus on tasuline.

Kogupäevakoolis osalejate lastevanematega sõlmitakse kogupäevakooli leping.