Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Katrin Mattheus

Toimumise  aeg   12. jaanuar – 25. mai 2021
Toimumise  päev                     teisipäeviti kell 8.00
Ruum Loovala IV k
Hind             kohatasu 27.- kuus või 119.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine