Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Katrin Mattheus

Toimumise aeg   19. sept – 12. dets 2019 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev neljapäeval kell 8.00 (1.- 2.kl)

neljapäeval kell 14.30 (3.-4. klass)

Ruum 309 Kotzebue majas
Hind             kohatasu 24.- kuus või 62.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga ( sept – dets).

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine