Näitering 1.-4. klass

Juhendaja  Katrin Mattheus

Toimumise aeg   10. jaanuar – 23. mai 2019
Toimumise päev neljapäeviti kell

8.00 1. klassid

14.30 2.-4 klassid

Ruum 309 Kotzebue majas
Hind             kohatasu 24.- € kuus
või 104.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteingi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine