Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Katrin Mattheus

Toimumise aeg   09. jaan – 21. mai 2020
Toimumise päev neljapäeval kell 8.00
Ruum 309 Kotzebue majas
Hind             kohatasu 24.- kuus või 104.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine