Näitering 1.-4. klass

Juhendaja  Katrin Mattheus

Toimumise aeg   01. november – 13. detsember 2018 (jätkub kevadel)
Toimumise päev neljapäeviti kell 14.30
Ruum 309 Kotzebue majas
Hind             kohatasu 24.- € kuus

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteingi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine