Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Katrin Mattheus

Toimumise  aeg   15. sept – 08. dets,

jätkub jaanuaris 2021

Toimumise  päev                     teisipäeviti kell 8.00
Ruum Loovala IV k
Hind             kohatasu 27.- kuus või 75.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine