Näitering 1.-4. klass

Juhendaja

Toimumise  aeg  täpsustamisel
Toimumise  päev                     täpsustamisel
Ruum täpsustamisel
Kohatasu        32.- kuus või 87.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi erinevate õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine

Registreeri Õppetöö korraldus