Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Kertu Lehtsaar

Toimumise  aeg  14. jaanuar – 26. mai 2022
Toimumise  päev                     reedeti kell 8.00
Ruum 314
Hind           kohatasu 27.- eurot kuus või 119.- eurot tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi kõigi õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine

 

Registreeri Õppetöö korraldus