Näitering 1.-4. klass

Juhendaja Liisu Krass

Juhendaja on professionaalne näitleja, kes töötab vabakutselisena erinevates teatrites ja erinevate projektidega.

Toimumise  aeg  22. sept- 15. dets 2022, jätkub jaanuaris
Toimumise  päev                     neljapäeviti kell 14.40
Ruum loovala
Hind           kohatasu 27.- eurot kuus või 75.- eurot tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see lastele väga meeldinud.  Selle tegemine on üks suur lõiming läbi erinevate õppeainete.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine

Registreeri Õppetöö korraldus