Progemine 3.- 6. klass

Juhendaja Mirell Krain

Toimumise aeg 2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis
Toimumise päev
Ruum
Hind

Kas soovid teada saada, kuidas on loodud ülemaailmselt tuntud mängud Angry Birds ja Minecraft? Mis oleks, kui saaksid neid proovida ise järgi teha või siis luua hoopis enda mängu? Või tunned huvi äppide vastu ja sul on olemas miljoni idee, mille ellu viimiseks vajaksid programmeerimisoskust?

Programmeerimise huviringi annab baasteadmised, mis võimaldavad teha lihtsamaid mänge, äppe ja staatilisi kodulehekülgi. Huviring on suunatud 3. – 6. klassi õpilastele, kel on huvi arvutite, mängude, äppide ja üldiselt tehnoloogia vastu. Varasem programmeerimise kogemus tuleb kasuks, kuid ei ole nõutav. Hakkama saab igaüks, kel vähegi huvi ja tahtmist on.

Teemad, mida programmeerimise huviringis käsitletakse: 

  •  sissejuhatus infotehnoloogiasse (arvutid, võrgutehnoloogiad, Internet, serverid);
  •  Python programmeerimiskeelega tutvumine ja baasoskuste omandamine;
  •  sissejuhatus veebidisaini- ja arendusse, oma staatilise kodulehe loomine;
  • sissejuhatus mobiilimängude maailma, Unity arenduskeskkonnaga tutvumine;
  •  MIT App Inventor äpi arenduskeskkonnaga tutvumine ja oma äpi loomine.

Programmeerimise huviringi eesmärgiks on toetada õpilaste algoritmilist mõtlemist, probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust ning arendada laiemalt digioskusi.

Huviringi läbinud õpilane:

  • mõistab arvuti ja Interneti toimimise põhimõtteid;
  • oskab kasutada programmeerimise õppimiseks loodud keskkondasid;
  • saab aru programmeerimise mõistetest;
  • omab baasteadmisi mängude ja äppide arendusest;
  • loob seoseid eluliste olukordadega.

Teadmiste kinnitamiseks ja reaalse eluga kokkupuute loomiseks külastame huviringi õpilastega erinevaid IT ettevõtteid nagu Starship, Pipedrive jpt.