Puutööring 1. -3. klass

Juhendaja Sulev Einma

Toimumise aeg   20. september – 13. detsember 2022 (jätkub jaanuaris)
Toimumise päev ja kellaaeg teisipäeviti kell 14.40 (I rühm) kolmapäeviti kell 14.40 (II rühm)
Ruum 115 Kotzebue majas
Hind               kohatasu 37.- eurot kuus või 99.- eurot tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Puutööringis meisterdame jõukohaseid esemeid. Juhendaja abiga saame vajadusel hakkama ka veidi keerulisemate ülesannetega. Tutvume ja kasutame põhilisi puutöövõtteid. Esemete valmistamisel kasutame vajadusel ka puutöömasinaid. Meisterdame mänguasju, huvitavaid mudelsõidukeid, esemeid, mida saab kasutada igapäevaelus ning kingitusi.

Puutööringis saab õpilane teadmisi ja oskusi:

*materjaliõpetusest, tööohutusest, mõõtmisest ja märkimisest

*töö kavandamisest ja disainimisest

*erinevatest puidutöötlemise võimalustest (saagimine, hööveldamine, puurimine, viimistlemine, dekoreerimine jt.)