Fotoring 7.-11. klass

Juhendaja Vahur Lõhmus

Elukutseline fotograaf (aastast 1992). Töötab vabakutselisena ja aastast 2006 ka Eesti Ajaloomuuseumi fotograafina.

Toimumise aeg   sept – dets
Toimumise päev ja kellaaeg täpsustamisel
Ruum 37 keeltemaja
Kohatasu            kohatasu 34.- kuus

Ring avatakse kui on piisavalt huvilisi. Huvi korral palun võtta ühendust aadressil info@gakk.ee

Õpieesmärgid:

 • teadvustada fotograafia tähtsust info edastamisel ja saada paremini aru pildipõhise meedia mõjust inimese maailmapildi kujundamisel;
 • omandada ülevaade riistvarast ning valdkonnaga seotud sõnavarast;
 • õppida tundma fotograafia arengu põhilisi etappe;
 • omandada kompositsiooni ja värvusõpetuse alused;
 • õppida digipildistamist
 • õppida tundma erinevaid pildistamise valdkondi;

Õpitulemused:

 • teab fotograafia alaseid mõisteid ning oskab eristada fotokaamerate ja tarvikute tüüpe;
 • orienteerub fotograafia arengus;
 • tunneb kompositsiooni ja värvusõpetuse põhialuseid;
 • tunneb ja oskab valida pildifailide formaate (JPG, TIFF, PSD, RAW)
 • oskab töödelda ja edastada fotosid

Fotoringi sisu lühikirjeldus:

Fotoringi tegevuse käigus tutvutakse fotograafia ajalooga ning õpitakse paremini tundma fotograafia tehnilist poolt Juhendaja suunamisel õpitakse analüüsima eri fotostiile. Tehakse erinevaid praktilisi töid ( portree, arhitektuuri- ja loodusfoto) ning nende analüüsi.