Fotoring 7.-11. klass

Juhendaja Vahur Lõhmus

Elukutseline fotograaf (aastast 1992). Töötab vabakutselisena ja aastast 2006 ka Eesti Ajaloomuuseumi fotograafina.

Toimumise aeg   täpsustamisel
Toimumise päev ja kellaaeg täpsustamisel
Ruum 37 keeltemaja
Hind             kohatasu 27.- kuus või 75.- eurot I õppepoolaasta eest korraga tasudes

Ring avatakse kui on piisavalt huvilisi. Huvi korral palun võtta ühendust aadressil info@gakk.ee

Õpieesmärgid:

 • teadvustada fotograafia tähtsust info edastamisel ja saada paremini aru pildipõhise meedia mõjust inimese maailmapildi kujundamisel;
 • omandada ülevaade riistvarast ning valdkonnaga seotud sõnavarast;
 • õppida tundma fotograafia arengu põhilisi etappe;
 • omandada kompositsiooni ja värvusõpetuse alused;
 • õppida digipildistamist
 • õppida tundma erinevaid pildistamise valdkondi;

Õpitulemused:

 • teab fotograafia alaseid mõisteid ning oskab eristada fotokaamerate ja tarvikute tüüpe;
 • orienteerub fotograafia arengus;
 • tunneb kompositsiooni ja värvusõpetuse põhialuseid;
 • tunneb ja oskab valida pildifailide formaate (JPG, TIFF, PSD, RAW)
 • oskab töödelda ja edastada fotosid

Fotoringi sisu lühikirjeldus:

Fotoringi tegevuse käigus tutvutakse fotograafia ajalooga ning õpitakse paremini tundma fotograafia tehnilist poolt Juhendaja suunamisel õpitakse analüüsima eri fotostiile. Tehakse erinevaid praktilisi töid ( portree, arhitektuuri- ja loodusfoto) ning nende analüüsi.