Registreerimine eelkooli

Registreerimine eelkooli 2024/25 õppeaastaks on avatud. Ootame eelkooli lapsi, kes lähevad kooli aastal 2025. Algava õppeaasta eelkooli info saadetakse registreerinutele registreerimise vastuskirjas.

Eelkooli registreerimine

                                    Gustav Adolfi eelkool annab positiivse õpi- ja koolikogemuse, mis toetab lapse teadmiste arengut ja koolivalmidust. Eelkooli ootame lapsi, kes lähevad 2025. aastal üldhariduskooli 1. klassi. Lisainfo https://gakk.ee/eelkooli-eesmargid/  ja registreerimine https://gakk.ee/eelkooli-eesmargid/eelkool_registreerimine/