Kaunist suve!

Selleks õppeaastaks on eelkool, huviringid ja kursused lõpetanud. Algava õppeaasta uus info täieneb jooksvalt alates augusti teisest poolest. Alates 03. juulist oleme suvepuhkusel ning üldmeilile vastame kord nädalas. Telefonile vastame alates 14. augustist. Soovime kõigile imekaunist ja rõõmsat suve!

Registreerimine eelkooli

Registreerimine eelkooli 2024/25 õppeaastaks on avatud. Ootame eelkooli lapsi, kes lähevad kooli aastal 2025. Algava õppeaasta eelkooli info saadetakse registreerinutele registreerimise vastuskirjas.

Eelkooli registreerimine

                                    Gustav Adolfi eelkool annab positiivse õpi- ja koolikogemuse, mis toetab lapse teadmiste arengut ja koolivalmidust. Eelkooli ootame lapsi, kes lähevad 2025. aastal üldhariduskooli 1. klassi. Lisainfo https://gakk.ee/eelkooli-eesmargid/  ja registreerimine https://gakk.ee/eelkooli-eesmargid/eelkool_registreerimine/