Kava ja teemade tutvustus

Seminarile on oodatud kõik õpetajad ja teisedki koolitöötajad, kes tunnevad huvi IKT kasutamise vastu ainetunnis, soovivad laiendada oma teadmisi ja saada praktilisi näpunäiteid tehnoloogia kasutamise kohta ainetundides. Sellel aastal oleme loonud võimaluse õpetajatele just oma ainest lähtuvalt töötoad valida.

Seminar ühepäevane. Hind ühele osalejale on 32.- eurot, mis sisaldab osalustasu, õppematerjale, kohvipause ja lõunasööki. Igale järgnevale osalejale samast koolist on hind 25.- eurot.

Osalejad saavad tõendi seminari läbimise kohta.

Seminarile saab registreerida siin.

Kui on küsimusi, siis vastame hea meelega Gustav Adolfi Koolituskeskuse telefonil 6274065 või e-mailil: info@gakk.ee

Seminari kava
10.00-10.30 Kuidas olla õpetaja?
10.30-11.00 Lõiminguprojektid (õpilane ja õpetaja)
11.00-11.30 Kuidas jõuda uurimistöödeni
11.30 kohvipaus
12.00-12.55 I töötuba
13.00 lõuna
13.45-14.40 II töötuba
14.45-15.40 III töötuba
15.45-16.00 Lõpetamine

Ettekanded

Kuidas olla õpetaja?  – Silver-Toomas Ant, Eero Ääremaa, Kerttu Saadi, 10.b
Õpilased annavad ülevaate, milline peaks olema tänapäeval õpetaja roll. Ettekanne annab ideid, kuidas alustada uut kooliaastat ning mida ootavad õpilastest õpetajad ja õpetajad.

Lõiminguprojektid
Õppeainete, klasside ja õpetajate lõimimine on alati olnud väljakutse kooli jaoks. Gustav Adolfi Gümnaasiumis on lõimitud erinevaid õppeaineid ning kooliastmeid. Jutuks tulevad erinevad näited lõiminguprojektidest algklassidest kuni gümnaasiumini.

Kuidas jõuda uurimistöödeni?   Kadri Pajo
Gümnaasiumiõpilased peavad koostama uurimistöö, mis on päris mahukas ning nõuab ka häid arvutikasutamisokuseid. Kuidas jõuda selleni, kui koolis arvutiõpetuse tunde pole ning kõik digipädevused tuleb omandada aineõpetuse tundides. Kadri Pajo on algõpetuse õppetooli juhataja ning räägib sellest, millised võiks olla juurdeviivad ülesanded, et uurimistööde vormistamine hästi õnnestuks.

Töötoad (osalejaid igas töötoas kuni 20 osalejat) :

Pilditöötlus veebis
Koolitöös on aeg-ajalt vaja töödelda pilte. Töötoas tutvustatakse erinevaid veebikeskkondi, mille abil on lihtne fototöötlust teha.

3D modelleerimine ja printimine
3D printimine on Eesti hariduses juba kindlalt kanda kinnitanud ning võimalusi selleks on väga palju. Töötoas tutvustatakse, kuidas töötab 3D printer ning õpitakse 3D modelleerimist erinevate tarkvaradega (TinkerCad, Leopoly).

Robootika – Maria Malozjomov
Robootika ei pea olema ainult ringitundide tegevus. Seda saab edukalt lõimida ka õppetöösse. Töötoas tutvustatakse Ozobotte, Makey Makey’isid ja Edisone. Tegemist on lihtsate haridusrobotite ja seadmetega. Töötoas osalejatega jagatakse loodud õppematerjale.

Classtools.net   Anu Peri
Classtools.net veebilehel on hulgaliselt õpetaja jaoks vajalikke tööriistu: juhusliku nime valija, sms generaator, Fakebook, QR-aardejaht, diagrammid jne. Töötoas tutvustatakse, kuidas neid tööriistu lihtsalt ja loovalt kasutada.

Sobivad keskkonnad eesti keele ja kirjanduse õpetajale
Eesti keele ja kirjanduse õpetajad tutvustavad erinevaid veebikeskkondi, mille abil saab õppida kirjandust ja eesti keelt. Tuuakse näiteid, kuidas viia läbi tunde digivahendeid kasutades.

GeoGebra  – Agu Ojasoo
GeoGebrat tunneb küll vist iga matemaatikaõpetaja. Agu Ojasoo kasutab seda keskkonda igapäevaselt ning teeb huvilistele töötoa, kus tuvustab GeoGebra kasutamist matemaatika tundides.

Vau! Ohhoo! õpitubade projekt – Helina Reino
Õpitubade ettevalmistamises ja läbiviimises osalesid erinevad aineõpetajad Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja selles töötoas tutvustataksegi seda põnevat erinevaid aineid lõimivat projekti.

Graasp, GoLab, Aardelaegas  – Tiina Naissoo
Tiina Naissoo tutvustab keskkond Graasp, GoLab ja Aardelaegas ning seda, kuidas ta neid õppetöös on kasutanud. Töötuba sobib loodusainete õpetajatele!
GoLab keskkond pakub palju väga erinevaid virtuaallaboreid. Selles keskkonnas on võimalik leida ja kasutada ülikoolide laboreid. Valminud on hulgaliselt  uurimusliku õppe tunde ja osad neist ka eesti keeles.
Graasp keskkond on õpetajale, kes tahaks teha ise oma käe järgi uurimusliku õppe tunni, kasutades virtuaallaborit ja suurt hulka erinevaid töövahendeid, mis on sellele lehele kogutud.
Aardelaegas sisaldab suure hulga erinevaid avastus- ja uurimusliku õppe ideid ja töölehti.

pH-meetrite kasutamine – Katrin Soika
Katrin Soika tutvustab selles töötoas, kuidas kasutada Vernieri’i pH meetreid õppetöös.

Videotöötlus – Kärt Kaasik-Aaslav 9.b
Videotöötlus on tänapäeval lihtne ning loogiline. Töötoas õpitakse tegema filmi Windows Live Moviemakeri ja erinevate iPadi rakendustega.

Kuidas panna käsitöö ja internet koostoimima? – Lisete Lige
Keskkonnad, millest räägitakse: Pinterest, Youtube, Blogger, WordPress, Weebly. Õpetaja kogemus ja nõuanded. Märksõnad: blogide analüüs, virtuaalnäituse võlu ja valu, video rakendamine käsitöös. Nt video abil väikse eseme valmistamine.

Mobiilsed seadmed õppetöös: iPadidest Chromebookideni – Sven-Ervin Paap
Väga palju räägitakse haridusest VOSK-ist (BYOD), kus õpilased võtavad oma seadmed kaasa. See eeldab aga ka seda, et koolil on olemas seadmeid, mida saavad kasutada need õpilased, kellel oma seadet pole või siis terve klass. Sven-Ervin Paap räägib, kuidas Gustav Adolfi Gümnaasiumi jõudis iPadidest Chromebookideni. Töötoas saab lähemalt tuvuda Chromebook seadmetega.

Helitöötlus Audacityga – Lilian Reinmets
Audacity on programm, millega saab salvestada ning töödelda heli. Muusikaõpetaja Lilian Reinmets räägib, kuidas tema seda programmi oma tunnis kasutanud on ning jagab ka praktilisi nõuandeid.

Noteflight ja Isle of Tunes – Ly Tammerik
Igaüks meist võiks olla helilooja. Veebikeskkonnad Noteflight ja Isle of Tunes võimaldavad lihtsalt ise luua muusikat.

Innovaatilised õppematerjalid – Yvonne Lagle
Gustav Adolfi Gümnaasium on koostöös Leedu kirjastusega välja töötamas uudseid õppematerjale, kus õpetaja jaoks luuakse ülesanded ning videod. Töötoas tutvustatakse õppematerjale ning õpetatakse õpetajaid ise looma ülesandeid.

  • Kavas võib tulla väikseid muutusi.