Näitering 7.-10. klass

Juhendaja 

 

Toimumise  aeg  täpsustamisel
Toimumise  päev                     täpsustamisel
Ruum täpsustamisel
Hind           täpsustamisel

Näitemängu on tehtud läbi aegade ja koolis on see noortele väga meeldinud.

Näiteringi eesmärgid on:

*kujutlusvõime ja loovuse arendamine läbi erinevate tegevuste

*kõne ja väljendusoskuse arendamine

*esinemisjulguse  ja koostegemisest rõõmu tundmise arendamine( innustamine)

*teatrihuvi tekitamine

*näitemängu lavastamine

Registreeri Õppetöö korraldus