Robotite katsetajad 1.-4. klass

Juhendaja Mari-Liis Peets

Toimumise aeg   17. jaanuar – 23. mai 2018
Toimumise päev ja kellaaeg kolmapäeviti kell 8.00
Ruum       Kotzebue maja multimeedia/robootika klass 5.
korrusel
Hind             37 € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 161 €

Ringis katsetatakse erinevaid haridusroboteid, mis toetavad 21. sajandi oskuste omandamist, nagu loodus- ja inseneriteaduslikud oskused, probleemilahendus- ja suhtlemisoskus, koostöövõime ja palju muud põnevat.

Ringis saab samuti testida uusi, Eesti haridusmaastikul mitte veel nii tuntuid roboteid, et katsetada nende sobivust õppetöös kasutamisel.

Grupp on komplekteeritud!