Praktilise keemia kursus 10.-12. klass

Juhendajad Lilian Kippasto ja Oliver Paberits

Toimumise aeg   7. märts – 28. mai 2018
Toimumise päev ja kellaaeg kolmapäeviti kell 14.45-16.15
Ruum 318
Hind             79 € / 3 kuud

Kursuse eesmärk:

Kesksel kohal on laboriseadmete ja ohutusnõuete tundmaõppimine ning praktilise vilumuse kujundamine erinevates laboratoorsetes töödes.

Kesksel kohal on mõningate orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete süntees, sünteesitud ainete puhastamine ja tuvastamine.

Läbivad teemad:

1) orgaaniline süntees
2) anorgaaniline süntees
3) laborivahendid
4) klaasitööd
5) ohutusnõuded laboris töötamisel
6) keemiline analüüs
7) tähtsamad töövõtted sünteesimisel, klaasitöödel, keemilisel analüüsil