IKT seminar “Digipäev Gustav Adolfi Gümnaasiumi uues Kotzebue õppehoones” 23. augustil 2018

IKT seminarile “Digipäev Gustav Adolfi Gümnaasiumi uues Kotzebue õppehoones” on oodatud kõik õpetajad ja teisedki koolitöötajad, kes tunnevad huvi IKT kasutamise vastu ainetunnis, soovivad laiendada oma teadmisi ja saada praktilisi näpunäiteid tehnoloogia kasutamise kohta ainetundides. Sellel aastal oleme kavasse lisanud ka ekskursiooni uues Kotzebue õppehoones.

Seminar ühepäevane. Hind ühele osalejale on 35 eurot, mis sisaldab osalustasu, õppematerjale, kohvipause ja lõunasööki. Igale järgnevale osalejale samast koolist on hind 25 eurot.

Osalejad saavad tõendi seminari läbimise kohta.

Seminarile saab registreerida siin.

Kui on küsimusi, siis vastame hea meelega Gustav Adolfi Koolituskeskuse telefonil 6274065 või e-mailil: info@gakk.ee

Seminari kava

10.00-10.45 – Kotzebue maja ekskursioon

10.45-11.00 – Kohvipaus 

11.00-11.15 – Avasõnad auditooriumis

11.15-13.00 – Loengud auditooriumis

13.00-13.45 – Lõuna aatriumis 

13.45-14.45 – Töötuba I

14.55-15.55 – Töötuba II

16.00-16.45 – Digivahendite vabalt katsetamine

Loengud

11.15-11.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis MÕK’i otsimas (Lilian Reinmets)

Muutunud õpikäsitus on sõnapaar, mis on iga kooli mõtlema pannud. Gustav Adolfi Gümnaasiumis on õpetajad aastaid otsinud uusi ja vanu lahendusi, mis õppetöö põnevamaks teevad. Kooli arendusjuht Lilian Reinmets räägib, kuidas on õnnestunud MÕK viia koolikultuuri osaks ning siduda erinevate projektidega. Samuti räägib ta erinevatest inspireerivatest näidetest.

11.45-12.15 IT-õpilastest (Eero Ääremaa)

Tehnoloogiat on koolides aina rohkem ja seega on vaja ka inimesi, kes sellega tegelevad. Õpetajatel tihti napib oskuseid ning IT-tiim igale poole ei jõua. Juba teist aastat rakendatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumis IT-õpilaste süsteemi, kus igast klassist kaasatakse õpilasi IT-ga seotud tegevustesse. IT-õpilased viivad läbi koolitusi, abistavad õpetajaid ning loomulikult saavad võimaluse läbi selle areneda ka ise. IT-juht Eero Ääremaa räägibki sellest, kuidas õpilasi oma tegemistesse kaasata, mis on selle kaasamise võlud ja valud.

12.15-12.45 Autoriõigused ja kool (Ingrid Maadvere)

Autoriõigusega puutuvad kokku koolis nii õpilased kui ka õpetajad. Haridustehnoloog Ingrid Maadvere on selle teemaga pikalt tegelenud ning räägib sellest, kuidas austada teisi autoreid ning olla ise vastutustundlik autor.

Töötoad:

Classflow (Maria Malozjomov) 

Sihtrühm: kõik ained, kõik kooliastmed

Classflow on tasuta keskkond, mis sobib kõigile ning mille abil saab luua interaktiivseid tunde, kus kõik õpilased on kaasatud. Lisaks esitlustele saab teha mäng, teste ning klasse. Töötoas õpetabki Maria Malozjomov keskkonda kasutama.

GeoGebra (Auli Reitel) 

Sihtrühm: matemaatika, 1.-4. klass

GeoGebrat kasutatakse palju III kooliastmes ja gümnaasiumis. Samas võiks ka 1.-4. klassi õpetajad seda aktiivsemalt kasutada. Matemaatikaõpetaja Auli Reitel näitab, kuidas GeoGebra töötab ning kuidas seda võiks algklassides kasutada.

Robotite katsetajad (IT-õpilased) 

Sihtrühm: kõik ained, 1.-6. klass

Robootika on põnev ala, mis meeldib õpilastele ning mida saab siduda erinevate ainetega. Paraku on roboteid väga palju ning ühel koolil on raske otsustada, milliseid roboteid osta. Töötoas on väljas kõik Gustav Adolfi Gümnaasiumis olevad robotid (Bee-Bot, Ozobot, Makey Makey, Edison, Little Bits, Micro:bit, Sphero, Dash ja Dot, Strawbees, Neuron, Lego WeDo 2.0) ning IT-õpilased tutvustavad neid. Töötoas osalejad saavad lähemalt uurida just neile huvipakkuvaid roboteid.

Virtuaalreaalsus (Eero Ääremaa) 

Sihtrühm: kõik virtuaalreaalsuse huvilised

Uues Kotzebue hoones on virtuaalreaalsuse klass, kus on üleval kaks komplekti HTC Vive seadmeid. Virtuaalreaalsus hariduses on veel lapsekingades ning kõik alles otsivad teid, kuidas seda kasutada. IT-juht Eero Ääremaa näitab, kuidas seadmed töötavad ning kuidas me oleme kasutanud neid õppetöös. Lisaks sellele tutvutakse ka IPadi rakendustega, mis avavad virtuaal- ja liitreaalsuse teemat.

Põgenemistuba (Tiina Naissoo) 

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, 4.-12. klass

Põgenemistoad on tore meelelahutus, mida tihti kasutatakse sünnipäevadel ning erinevatel üritustel. Tiina Naissoo on katsetanud põgenemistuba ka koolis loodusainete tunnis. Töötoas osalejad saavad kogemuse põgenemistoast.

Nutitahvli ja dokumendikaamera kasutamise võimalused 

Sihtrühm: kõik ained, kõik kooliastmed

Kotzebue hoone õpetajatel on klassiruumis kasutada Prometheani nutitahvel ning AVer dokumendikaamera. Töötoas osalejad saavad ülevaate, kuidas need seadmed töötavad, kuidas neid õppetöös kasutada ning nad saavad ise nende kasutamist proovida.

Nearpod (Liis Seero ja Birgit Drenkhan) 

Sihtrühm: kõik ained, kõik kooliastmed

Nearpod’i keskkond sarnaneb Classflow keskkonnale, kuid on lihtsam ning sisaldab seetõttu ka veidi vähem võimalusi. Tasuta kontoga saab osaleda klassidega, kus on kuni 30 õpilast. Samas on keskkond paljude lemmik ning väärib kindlasti uurimist.

Multimeedia (Nele Raat, Aurelia Kuum, Haldja Hermaküla) 

Sihtrühm: multimeedia huvilised, 4.-12. klass

2017/2018 õppeaastast alates on 6. klassidel uue õppeainena multimeedia, mille käigus õpitakse fotograafiat, helitöötlust, animatsiooni ja videotöötlust. Tundides tehakse ainult rühmatööd ning kõik ülesanded on väga praktilised. Kunstiõpetaja Nele Raat annab ülevaate, kuidas tunnid läksid ning osalejad saavad mõne tegevuse ka ise järele proovida.

3D modelleerimine ja printimine (Eliisabet Haamer) 

Sihtrühm: 3D modelleerimise huvilised

Gustav Adolfi Gümnaasiumis alustatakse 3D modelleerimisega juba 2. klassis, kus esimeseks disainitavaks objektiks on võtmehoidja ja esimeseks keskkonnad Tinkercad. Eliisabet Haamer räägib sellest, kuidas meie koolis 3D modelleerimist õpetatakse ning osalejad saavad katsetada uut keskkonda MagicaVoxel.

Kavas võib tulla väikseid muudatusi.