Vene keele ring 4.-5. klassidele

Juhendaja Tamara Smirnova

Toimumise aeg sept – dets, jätkub jaanuaris 2022
aeg täpsustamisel
Ruum Kotzebue maja 323
Hind kohatasu 24.- eurot kuus või 63.- eurot tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Õpime vene keelt mängulises vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud õppeprogrammi järgi. Lapsed saavad julgust vene keelt ka väljaspool kooli (trennis, poes jne) kasutada ja põhjaliku ettevalmistuse vene keele tundideks 6. klassis.

Tunnid koosnevad neljast osast:

  1. lühikesed suhtlemisharjutused, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ja kaasata neid ühistegevusse;
  2. interaktiivsed mängud, mis aitavad õpilastel vajalikku sõnavara omandada;
  3. suhtlemismängud, mis kinnistavad uut sõnavara;
  4. sõnastiku koostamine (väljavalitud sõnad).

Tundi on integreeritud õues-, avastusõpe ja draamaelemendid.