DELF eksami ettevalmistuskursus B1 ja B2 tase

Kursus annab lisaks ettevalmistusele kvaliteetse praktilise prantsuse  keeleoskuse.

Juhendaja  Katrin Meinart

Toimumise aeg            jaanuar – aprill 2024
päev, kellaaeg                   täpsustamisel
Ruum                         täpsustamisel
Hind                     täpsustamisel

Saadud teadmised ja kogemused:

  • valmistavad ette prantsuse keele DELF scolaire eksamiks B1 või B2 tasemel.

DELF on rahvusvaheline keeleeksam, mille sooritamine:

  • lubab jätkata õpinguid välisülikoolides prantsuse keeles;
  • võimaldab suhelda soravalt ja professionaalselt prantsuse keeles;
  • võimaldab rahvusvahelisel tööturul tõendada vajalikku keeleoskust ;
  • võimaldab toime tulla prantsue keeles asjakohaselt erinevates kultuurilistes ja sotsiaalsetes olukordades.

Eksami positiivselt sooritanud saavad rahvusvaheliselt tunnustatud eluaegse kehtivusega vastavat keeletaset tõendav diplomi.