Raamaturing 1.-3. klass

Juhendaja Merle Veesalu-Rand

Toimumise aeg  12. jaanuar – 25. mai 2018
Toimumise päev reedeti kell 13.30
Ruum 216 Kotzebue majas
Hind    23 € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 99 €

Kursus toetab lapse loovust ning arendab kirjalikku ja suulist eneseväljendust. Neid oskusi saavad õpilased rakendada emakeele ja kirjanduse tundides.

Raamaturingis on võimalik tutvuda uusima lastekirjandusega. Loeme tekste ette ja kirjutame jutukesi. Kõik see aitab kaasa lugemis – ja kirjutamisoskuse arendamisele ja tuleb kasuks emakeeletundides. Tundides on positiivne ja sõbralik õhkkond, mis julgustab lapsi ennast väljendama. Külastame Lastekirjanduse Keskust ja Rahvusraamatukogu lasteala.