Raamaturing 1.-4. klass

Juhendaja Merle Veesalu-Rand

Toimumise aeg sept – mai 2021
Toimumise päev aeg täpsustamisel
Hind kohatasu 24.- € kuus või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 104.- €
           

Kursus toetab lapse loovust ning arendab kirjalikku ja suulist eneseväljendust. Neid oskusi saavad õpilased rakendada emakeele ja kirjanduse tundides.

Raamaturingis on võimalik tutvuda uusima lastekirjandusega. Loeme tekste ette ja kirjutame jutukesi. Kõik see aitab kaasa lugemis – ja kirjutamisoskuse arendamisele ja tuleb kasuks emakeeletundides. Tundides on positiivne ja sõbralik õhkkond, mis julgustab lapsi ennast väljendama. Külastame Lastekirjanduse Keskust ja Rahvusraamatukogu lasteala.