Raamaturing 1.-4. klass

Juhendaja Merle Veesalu-Rand

Toimumise aeg 14. sept – 08. dets 2020, jätkub jaanuaris 2021
Toimumise päev esmaspäeviti kell 14.40
Hind kohatasu 24.- € kuus või tasudes I õppepoolaasta eest korraga 63.- €
           

Raamaturingis arendame lugemis – ja kirjutamisoskust. Tutvumine uute lasteraamatutega laiendab silmaringi.

Kavas teematunnid, külastame Lastekirjanduse Keskust ja Rahvusraamatukogu lasteala.
Loeme tekste ette ja kirjutame loovjutukesi. Võimalik meisterdada omakirjutatud käsitööraamat.
Sõbralik õhkkond soodustab suulist ja kirjalikku eneseväljendamist, millest on kasu ka emakeeletundides.
Juhendaja Merle Veesalu – Rand on kirjutanud 2 lasteraamatut, juhendanud raamaturinge erinevates koolides.