Robootikaring 2.-3. kl

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg   2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis 
Ruum                   
Hind       

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.