Robootikaring 2.-3. kl

Juhendaja Silja Aasmäe

Toimumise aeg   08. jaanuar – 20. mai
      kolmapäeviti kell 15.30
Kabinet                   506
Hind             kohatasu 37.- eurot kuus, tasudes korraga II õppepoolaasta eest – 161.- eurot

Robootikaringi programmi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse Lego NXT Mindstormi komplekti robot ning programmeritakse ta liikuma. Kursus arendab õpilase loovust, taiplikkust, püsivust ja tähelepanu. Etteantavate ülesannete lahendamisel kasutab analüüs-järeldused-parandused tegutsemisviisi.