Inglise keel

Juhendaja  Kelly Laksberg

Toimumise aeg 02. veebruar – 04. mai 2017
 neljapäeviti kell 16.00
Kabinet  316
Hind 159.- eurot

Eesmärk:

 • Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda  edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised,
 • individuaalne areng
  õppeprotsessis.

Õpime:

 • kasutama erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine),
 • kasutama õpitud grammatikat,
 • leidma vajalikku infot kuulamisülesannetest,
 • tundma erinevaid kirjastiile ( ametlik, mitteametlik),
 • vormistama kirju, ülevaateid ja artikleid,
 • esitama monolooge,
 • esitama rollimänge.

Tundides:

 • kordame ja laiendame sõnavara,
 • õpime kasutama grammatikat,
 • teeme kirjutamis- ja lugemisharjutusi,
 • kuulame erinevat liiki kuulamisülesandeid,
 • suhtleme inglise keeles,
 • harjutame õiget hääldust ja intonatsiooni,
 • esitame monolooge ja teeme rollimänge.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus