Füüsika

Juhendaja Virgi Roop 

Toimumise aeg

29. oktoober – 04. märts 2021

Toimumise päev ja kellaaeg

neljapäeviti kell 15.30

Ruum 314
Hind 184.-  eurot

Eesmärgid:

  • luua  õpikeskkonna kaudu head tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti füüsikas ja omandada vajalikud oskused ja teadmised,
  • individuaalne areng
  • õppeprotsessis,
  • raudvara kinnistamine, kordamine,
  • tunda hästi põhikooli jooksul õpitud teemasid,
  • teada valemeid ja osata neid kasutada.

Grupp on täis!