Matemaatika

Matemaatika (lai) gümnaasiumi riigieksamiks valmistujale

Juhendaja Maie Matiek

Toimumise aeg 07. veebruar – 09. mai 2017
 teisipäeviti 16.30
Kabinet 206
Hind 169.- eurot

Kutsume kursusele gümnaasiumi lõpetajaid, kes soovivad valmistuda matemaatika riigieksamiks.

Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine.

Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Teemad

 1. Aritmeetika, protsendid.
 2. Tehted astmete ja juurtega. Algebraliste avaldiste lihtsustamine.
 3. Võrrandid, võrrandisüsteemid. Võrratused. Tekstülesanded.
 4. Funktsioonid, nende omadused, graafikud. (Lineaar-, ruut-, murd-, logaritm-, eksponent- ja trigonomeetrilised funktsioonid).
 5. Arvujadad. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.
 6. Logaritm- ja eksponentvõrrandid.
 7. Trigonomeetrilised võrrandid.
 8. Funktsiooni piirväärtus. Tuletis. Tuletise rakendamine.
 9. Planimeetria.
 10. Stereomeetria.
 11. Tõenäosusteooria.
 12. Kordamistestid.

Kursus lõpeb proovieksamiga.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus