Bioloogia ülikooli sisseastujale

Juhendaja  Mari Uudelt

Toimumise aeg veebruar – mai 2018
teisipäeviti kell 16.30
Kabinet 305
Hind  soodushind 124.- eurot, kehtib registreerimisel

kuni 31.08.17 ja tasumisel kuni 06.09.17

Kursuse eesmärk

Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi.

Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel.

Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsi- ning hinnangute andmise oskust.

Parandada kursusel osaleja kirjalikku väljendusoskust.

Õppesisu

 • Elu olemus
 • Organismide keemiline koostis (anorgaanilised ühendid, valgud, sahhariidid, lipiidid, nukleiinhapped, bioaktiivsed ained)
 • Rakk (prokarüootse ja eukarüootse raku ehitus ja ülesanded)
 • Aine- ja energiavahetus (fotosüntees, glükolüüs jne)
 • Paljunemine (mitoos, meioos, taimede ja loomade paljunemise iseärasused)
 • Isendi areng (inimese loote ja lootejärgne areng)
 • Pärilikkus (transkriptsioon, translatsioon, replikatsioon, mutatsioonid, geneetika ülesanded)
 • Rakendusbioloogia (biotehnoloogia, geenitehnoloogia, bakterid, viirused)
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia (hormonaalne ja neuraalne regulatsioon)
 • Ökoloogia (organismide vahelised suhted, populatsioon, ökosüsteem, aineringed, biosfäär)
 • Keskkonnakaitse (regionaalprobleemid, looduskaitse, keskkonnapoliitika)
 • Elu päritolu (tõendid, teooriad, elu areng Maal, mikro-ja makroevolutsioon, inimese evolutsioon)

Kursus lõppeb proovieksamiga.