Sihtasutus

3. mail 2006. a asutati Gustav Adolfi Gümnaasiumi juurde Gustav Adolfi Sihtasutus humanitaar- ja reaalainete süvaõpetuse taseme säilitamiseks ja parandamiseks ning õppetöövälise huvialategevuse võimaluste avardamiseks.

Sihtasutuse asutajateks oli kuusteist inimest – kõik Gustav Adolfi Gümnaasiumi hea käekäigu eest seisvad patrioodid: GAG vilistlased, õpetajad ja abituriendid. Gustav Adolfi Sihtasutuse asutajad on: Hendrik Agur, Sirje Aksim, Mari Emmus, Marti Hääl, Merle Ilus, Carolin Kadaja, Silver Kalve, Marju Liidja, Allan Martinson, Katrin Meinart, Juta-Tiia Mägi, Aivar Rauam, Riho Remmel, Aaro Schmalz, Eve Tammaru, Helda Venderström.

Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu esimees on Marti Hääl, juhataja Imbi Tedrekin ja Gustav Adolfi Koolituskeskuse juhataja Kristi Rahn.

Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on valitud põhikirjajärgselt kolmeks aastaks
Aivar Rauam – GAG vilistlaskogu esindaja;
Margus Mets – GAG vilistlaskogu esindaja;
Jens Haug – GAG vanemat kooliosa (10. – 12. kl) esindav lapsevanem;
Märt Vooglaid – GAG keskmist kooliosa (5. – 9. kl) esindav lapsevanem;
Marti Hääl – GAG nooremat kooliosa (1. – 4. kl) esindav lapsevanem; nõukogu esimees
Henrik Salum – GAG õppenõukogu poolt valitud esindaja;
Hendrik Agur – GAG direktor (kuulub nõukogusse põhikirja p 5.4.1 järgi ametikohajärgselt).