Kogupäevakool algklassidele

Kogupäevakool on mõeldud 1.- 3. klassi lastele. 2016/2017 õppeaastal alustame tööd  12. septembril.

Pärast koolitunde on lastel võimalus jätkata päeva oma kooli juures. Saab osaleda erinevates huviringides, teha ära õpetaja juhendamisel kodused tööd ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Igal päeval, kui ilmaolud vähegi lubavad,  ollakse värskes õhus.

Lastele loovad turvalise ja arendava keskkonna toredad õpetajad. Lastel on võimalus kogupäevakoolis olla ajani, mil vanemad töölt vabanevad, so kuni 17.30 .

  • Tagame koduste õppeülesannete täitmise pedagoogide professionaalsel juhendamisel.
  • Laste toitlustamine (lõunasöök) on korraldatud kooli sööklas eraldi tasu eest.
  • Pakume arendavat ja eakohast tegevust erinevates huvialaringides.

Kogupäevakooli teenus on tasuline.

Kogupäevakoolis osalejate lastevanematega sõlmitakse kogupäevakooli leping.