Rootsi keele kesktase ( 6. a.)

Juhendaja Ingrid Nittim – Gilts

Toimumise aeg 26. september – 05. detsember 2017 (kevadel jätkukursus)
 teisipäeviti kell 17.30
Kabinet 
Hind  139.- eurot

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Kursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses:

 • end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid,
 • saama hakkama lihtsama telefonivestlusega,
 • rääkima oma sõpradest, pereliikmetest,
 • kirjeldama oma kodu ja esemeid seal,
 • vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest,
 • küsima kaupade hinda,
 • küsima teed, suhtlema reisil,
 • kirjutama kirja,
 • rääkima Rootsist.

Teemad

 • dialoogid  erinevate teemade põhjal
 • pildi põhjal jutustamine, kasutades olemasolevat sõnavara ja fantaasiat
 • rootsi sada aastat tagasi vs Eesti sada aastat tagasi
 • telefonikõned. Ametlikud ja mitteametlikud.
 • kihlus ja abielu
 • peod ja tähtpäevad
 • sünnipäeva tähistamine
 • vaba aeg ja hobid
 • suitsetamine
 • kodu kindlustamine, sissemurdmine jms.

Grammatika

Lihtminevik, täisminevik, enneminevik; kõrvallaused; reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; enesekohased tegusõnad; enesekohased asesõnad; nimisõna määratud vorm; ainsus ja mitmus; eessõnade kasutus.

Õppetöö korraldus