Rootsi keele algkursus 2. aasta

Juhendaja Ingrid Nittim-Gilts

Toimumise aeg 27.sept – 06.dets (kevadel jätkukursus)
Toimumise päev  teisipäeviti 17.30
Ruum 104 peamajas
Hind 169.- eurot

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil.
Algkursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses:

 • end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid,
 • saama hakkama lihtsama telefonivestlusega,
 • rääkima oma sõpradest, pereliikmetest,
 • kirjeldama oma kodu ja esemeid seal,
 • vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest,
 • küsima kaupade hinda,
 • küsima teed, suhtlema reisil,
 • kirjutama kirja,
 • rääkima Rootsist.

Õppesisu

 • Kasutame õppematerjale, mis on koostatud just nimelt rootsi keelt väljaspool Rootsit õppivatele kursuslastele
 • Kuulame linte ja vaatame videosid
 • Teeme ka koduseid töid ning tundides mitmeid tasemetöid

Teemad

 • Tutvumine, iseenda ja oma kaaslaste tutvustamine
 • Minu perekond ja sugulased, nende ametid ja huvialad
 • Vaba aeg ja harrastused
 • Minu kodu
 • Minu päev
 • Söögikorrad. Minu söögiharjumused. Toidud Eestis ja Rootsis. Kohvikus.
 • Reisimine, riigid ja rahvused
 • Rootsi riik ja ühiskond. Tähtsamad geograafilised andmed. Stockholm. Rootsi kuninglik perekond.
 • Kaupluses
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Telefonivestlus, teate jätmine
 • Aastaajad, ilm, loodus

Grammatika

Ase-, arv- ja nimisõnad, sõnade järjekord lauses, en- ja ett- sõnad, eitavad laused, numbrid, maade ja rahvaste nimed, mitmus, küsimused, omastav kääne, lühivastused, umbisikuline kõne, ma-tegevusnimi, abiverbid, omadussõnad, tulevik, käskiv kõneviis, minevik, kõrvallaused, ebareeglipärased tegusõnad.

Õppetöö korraldus