Progering I

Juhendaja Kristi Rahn

  Toimumise aeg    11. jaanuar –  17. mai 2017
 kolmapäeviti kell 12.00
Kabinet        arvutiklass
Hind   kuutasu 34.-eurot, tasudes II õppepoolaasta eest korraga 131.- eurot

Programmeeritakse programmidega Drape, Kodu Game Lab, erinevate progerakenduste ja -mängudega, veebikeskkondadega.
Huviringis arendatakse loovust ja loogilist mõtlemist. Õpilased loovad animatsioone, programmeerivad mänge nii individuaalselt kui ka koostöös.

Milleks on programmeerimine algklasside lapsele kasulik/vajalik?

  • Võimaldab luua lihtsat arvutimängu.
  • Arendab lapse analüütilist mõtlemist.
  • Arendab probleemide lahendamise oskust.
  • Õpetab põhjuse ja tagajärje seost.
  • Areneb lapse loogika ja loovus.
  • Õpetab koostööd läbi rühmatöö.

Tegevused huviringis:

  • lihtsama animatsiooni tegemine
  • lihtsamate arvutimängude loomine

Ring on mõeldud I -II klassi õpilastele.