Autokooli üldtingimused

1. TEOORIAKURSUS

1.1. Teoorialoengud toimuvad kindlaksmääratud aegadel.
1.2. Teooriakursus, maksumusega 40,98 eurot koosneb 40 tunnist, mis lõpeb eksamiga.
1.3. Kooli teooriaeksam kehtib 6 kuud. Nimetatud aja möödumisel tuleb eksam uuesti                 sooritada.
1.4. Teooria korduseksami maksumus on 8 eurot.

2. SÕIDUKURSUS
2.1. Kohustuslik sõidukordade arv on 21 45-minutilist sõidukorda.
2.2. 25-minutilise sõidukorra hind on 16,62 eurot.
2.3. Sõidukord peab olema eelnevalt tasutud.
2.4. Sõidukordade eest saab tasuda kas kontoris või pangaülekandega.
2.5. Sõidukordadesse registreerumine toimub kohapeal kontoris, telefoni teel või kliendikeskkonnas.
2.6. Õpilane võib sõiduõpetaja valida vastavalt oma soovile, soovi korral võib ka sõiduõpetajat vahetada.
2.7. Sõidud algavad esmaspäevast reedeni Sõpruse pst.3 ning laupäeviti ja pühapäeviti Koidula 2.
2.8. Sõidukorra aega saab tühistada või muuta HILJEMALT eelneval tööpäeval. Sõidutundide tühistamine toimub ainult telefoni teel. Samal päeval sõite EI TÜHISTATA ning õpilase mitteilmumisel tuleb sõidu eest tasuda hinnakirjajärgne summa.
2.9. Õpetajal on õigus lahkuda, kui õpilane hilineb sõidutundi rohkem kui 15 minutit.
2.10. Kooli sõidueksamile pääsemise eelduseks on kooli teooriaeksami sooritamine ja 21 sõidukorra läbimine.
2.11. Sõidueksam koosneb kahest osast: platsieksam ja linnasõidueksam. Olenemata sellest,mis osa eksamist ebaõnnestub, tuleb korduseksamit alutada uuesti platsist.
2.12. Sõidutundi ja kooli sõidueksamile tulles peab õpilasel kaasas olema õpingukaart.
2.13. Pärast sõidueksami sooritamist tuleb koolile õpinukaart tagastada.
2.14. Kooli sõidueksamid toimuvad laupäeviti kooli poolt paika pandud ajagraafiku alusel.
2.15. Kooli sõidueksamile peab eelnevalt registreeruma. Registreerimata sõidueksamile ei pääse. Koolil on õigus mitte lubada eksamile õpilasi, kellel on võlgnevused.
2.16. Autodroomi kasutamise eest sõidutunni või sõidueksami ajal peab õpilane ise tasuma autodroomil kehtiva hinnakirja alusel.

3. MUUD TINGIMUSED
3.1 Odium Autokoolil on õigus muuta kehtivaid hindu, teavitades sellest õpilasi vähemalt 2 nädalat ette.

4. KLIENDIKESKKOND
4.1 Õpilasel on õigus kasutada koolis õppimise ajal Odium Autokooli kliendikeskkonda www.odium.ee/klient .
4.2 Kliendikeskkonda sisenemiseks vajalikud paroolid saab sekretäride käest kas kohapeal või elektronposti teel. Telefoni teel
paroole ei edastata. Õpilane vastutab oma paroolide turvalisuse eest.
4.3 Kliendikeskkonnas registreeritud sõidutunnid on õpilasele kohtustuslikud ning nende kohta kehtivad samad tingimused, mis
on ära toodud punktis 2.
4.4 Pärast autokooli lõpetamist kliendikeskond suletakse. Sooviga broneerida lisasõidutunde, peab olema eelnevalt tehtud
ettemaks soovitud sõidukordade ulatuses.