Teadusring 3.-5. klass

Juhendaja Kristo Markus Soika

Toimumise aeg   29. september – 15. detsember 2017
Toimumise päev  reedeti kell 15.00
Kabinet        Kotzebue maja 508
Hind             kuutasu 34.- eurot, tasudes I õppepoolaasta eest korraga 86.- eurot

Ringis otsitakse erinevate katsete ja tegeluste abil vastuseid küsimustele- miks..? (NT: Miks lagunes kolmepõrsaksese majakestest kõige enne see maja, mis oli tehtud õlgedest?) kuidas..? (NT: Kuidas rändab vesi mööda paberit?) millal..? (NT: Millal muutub gaasiline aine vedelaks?) Kas…? (NT: Kas õli jääb ujuma vee pinnale või vajub põhja?) jne. Aasta jooksul vaadeldakse erinevaid loodusteaduslikke eksperimente, mis põhinevad kolmel aine olekul ning ainete iseloomulikel omadustel.
Ringis osalejatelt oodatakse säravaid silmi, loovat mõtlemist, katsetamisjulgust ja vastupidavust.