Rootsi keel algajad 1.-2. klass

Juhendaja Eva-Tiina Põlluste

Toimumise aeg  19. september –  13. detsember 2018 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev kolmapäeviti kell 13.30
Kabinet Kotzebue maja 220
Hind kohatasu 24.- eurot kuus, tasudes I õppepoolaasta eest korraga 62.-eurot
Lisainfo

Kursuse eesmärk on tutvuda rootsi keelega laulude ja mängude vahendusel, omandada elementaarteadmised hääldusest.

Tundides me:

 • kuulame,
 • mängime,
 • kanname ette dialooge variatsioonidega,
 • esitame peast laule ja salme,
 • teeme värvimisülesandeid,
 • lahendame ristsõnu.

Õpingute lõpus peaks osaleja:

 • tundma ära rootsi keele teiste keelte hulgast,
 • oskama näidata kaardil riigi asukohta ja teadma pealinna, teadma rootsi lippu;
 • tundma elementaarseid hääldusreegleid ja oskama lugeda lühikest, paari tundmatut sõna sisaldavat teksti õpitud sõnavara piirides.

Suulises suhtluses peaks osaleja:

 • oskama kasutada mõningaid lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
 • oskama esitada küsimusi ja vastata küsimustele nime, vanuse ja elukoha kohta,
 • tundma numbreid ja värve,
 • oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove.

Põhirõhk on suulisel suhtlusel.
Keeleteadmised : foneetika põhialused, tutvumine eitava ja küsiva lausega.
Õppetöö toimub keelekümbluse metoodika alusel.