Puutööring 2.-4. klass

Juhendaja Sulev Einma

Toimumise aeg   14. jaan – 27. mai 2021
Toimumise päev ja kellaaeg neljapäeviti kell 14.40
Ruum 115 Kotzebue majas
Hind               kohatasu 37.- €
164.- tasudes II õppepoolaasta eest korraga

Puutööringis meisterdame jõukohaseid esemeid. Juhendaja abiga saame vajadusel hakkama ka veidi keerulisemate ülesannetega. Tutvume ja kasutame põhilisi puutöövõtteid. Esemete valmistamisel kasutame vajadusel ka puutöömasinaid. Meisterdame mänguasju, huvitavaid mudelsõidukeid, esemeid, mida saab kasutada igapäevaelus ning kingitusi.

Puutööringis saab õpilane teadmisi ja oskusi:

*materjaliõpetusest, tööohutusest, mõõtmisest ja märkimisest

*töö kavandamisest ja disainimisest

*erinevatest puidutöötlemise võimalustest (saagimine, hööveldamine, puurimine, viimistlemine, dekoreerimine jt.)